صفحهٔ تمرین الگو

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

شما می‌توانید مجموعه‌ای از الگوهایی که در فضای تمرین شما ذخیره‌شده‌اند را با استفاده از پیشوندی مناسب انتخاب کنید. برای مثال اگر شما می‌خواهید پیش‌نمایشی از یک نسخهٔ چوٙأ:آزمایشی که شما به عنوان «کاریار:فلان/صفحه تمرین/چوٙأ:آزمایشی» داشته باشید، «کاریار:فلانی/صفحه تمرین» را به عنوان پیشوندی استفاده کنید.