بلگه یایی که بیشتری وانئری نه دارن

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. عیلام‎‏ (۲۴۹ [[:چوٙأ:جمس:۲۴۹]])
 2. خألک لۊر‎‏ (۲۳۱ [[:چوٙأ:جمس:۲۳۱]])
 3. إستيڤ جابز‎‏ (۲۲۳ [[:چوٙأ:جمس:۲۲۳]])
 4. عید قربان‎‏ (۲۰۲ [[:چوٙأ:جمس:۲۰۲]])
 5. نما کلی ویرشناسی‎‏ (۲۰۰ [[:چوٙأ:جمس:۲۰۰]])
 6. زوٙن ئینگیلیسی‎‏ (۱۷۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۷۶]])
 7. غدیر خم‎‏ (۱۶۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۶]])
 8. اصحاب کسا‎‏ (۱۶۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۶]])
 9. صحیفه سجادیه‎‏ (۱۶۵ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۵]])
 10. سقیفه بنی‌ساعده‎‏ (۱۶۵ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۵]])
 11. شیخ فضل‌الله نوری‎‏ (۱۶۵ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۵]])
 12. ایران‎‏ (۱۶۵ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۵]])
 13. عبدالله لاهیجی‎‏ (۱۶۴ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۴]])
 14. میرزا فتحعلی آخوندزاده‎‏ (۱۶۳ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۳]])
 15. شفاعت‎‏ (۱۶۳ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۳]])
 16. حدیث ثقلین‎‏ (۱۶۳ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۳]])
 17. تاسوعا‎‏ (۱۶۲ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۲]])
 18. ثقةالاسلام‎‏ (۱۶۲ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۲]])
 19. ایام فاطمیه‎‏ (۱۶۲ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۲]])
 20. یحیی دولت‌آبادی‎‏ (۱۶۱ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۱]])
 21. فدک‎‏ (۱۶۱ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۱]])
 22. درویش‌خان‎‏ (۱۶۱ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۱]])
 23. شجاع نظام مرندی‎‏ (۱۶۰ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۰]])
 24. ابوطالب‎‏ (۱۶۰ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۰]])
 25. قاضی ارداقی‎‏ (۱۶۰ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۰]])
 26. شیخ احمد روحی‎‏ (۱۶۰ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۰]])
 27. سید حسن مدرس‎‏ (۱۶۰ [[:چوٙأ:جمس:۱۶۰]])
 28. فاطمه بنت اسد‎‏ (۱۵۹ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۹]])
 29. زینب‎‏ (۱۵۹ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۹]])
 30. عاشورا‎‏ (۱۵۸ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۸]])
 31. قرآن‎‏ (۱۵۷ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۷]])
 32. حسینیه‎‏ (۱۵۷ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۷]])
 33. سوگواری محرم‎‏ (۱۵۷ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۷]])
 34. موسی کاظم‎‏ (۱۵۷ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۷]])
 35. شهید مۊمٱ ۋورۊگردی‎‏ (۱۵۷ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۷]])
 36. عثمان بن حنیف‎‏ (۱۵۷ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۷]])
 37. خزیمة بن ثابت‎‏ (۱۵۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۶]])
 38. شاه چراغ‎‏ (۱۵۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۶]])
 39. احمدخان علاءالدوله‎‏ (۱۵۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۶]])
 40. حرم عسکریین‎‏ (۱۵۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۶]])
 41. عصمت‎‏ (۱۵۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۶]])
 42. حسین بن علی‎‏ (۱۵۶ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۶]])
 43. اربعین‎‏ (۱۵۵ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۵]])
 44. آلورت انیشتین‎‏ (۱۵۵ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۵]])
 45. ژوزف نوز‎‏ (۱۵۵ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۵]])
 46. نورالله نجفی اصفهانی‎‏ (۱۵۴ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۴]])
 47. نهج‌البلاغه‎‏ (۱۵۴ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۴]])
 48. سلیمان‌میرزا اسکندری‎‏ (۱۵۴ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۴]])
 49. سامرا‎‏ (۱۵۴ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۴]])
 50. حسن عسکری‎‏ (۱۵۴ [[:چوٙأ:جمس:۱۵۴]])

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)