بلگه یا که بیشتر دسه بنی بینه

پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ئستیڤ وزنیاک‎‏ (۳۲دسه يا)
 2. کأمال قیلیچ دار ئوٙغلوٙ‎‏ (۱۰دسه يا)
 3. پینی سیلین‎‏ (۱۰دسه يا)
 4. رأمأت عأزیز چیترالی‎‏ (۹دسه يا)
 5. سامۊنجا موجاهدین خٱلک‎‏ (۹دسه يا)
 6. یورو‎‏ (۸دسه يا)
 7. آباکان‎‏ (۸دسه يا)
 8. اوردون‎‏ (۸دسه يا)
 9. كريم خان زند‎‏ (۸دسه يا)
 10. خلق قزاق‎‏ (۸دسه يا)
 11. رۈسيأ‎‏ (۷دسه يا)
 12. بوٙتسڤانا‎‏ (۷دسه يا)
 13. ھنری فورد‎‏ (۷دسه يا)
 14. کۈمرأ ڤولات آزربایجان‎‏ (۷دسه يا)
 15. تایلند‎‏ (۷دسه يا)
 16. یأمأن‎‏ (۶دسه يا)
 17. آتئن‎‏ (۶دسه يا)
 18. ولات چچن‎‏ (۶دسه يا)
 19. ایتالیا‎‏ (۶دسه يا)
 20. بلوچی‎‏ (۶دسه يا)
 21. ألجأزایئر‎‏ (۶دسه يا)
 22. بأحرئین‎‏ (۶دسه يا)
 23. قأطأر‎‏ (۶دسه يا)
 24. إسرائيل‎‏ (۶دسه يا)
 25. زوٙن کئھڤار‎‏ (۶دسه يا)
 26. تئل آڤیڤ‎‏ (۶دسه يا)
 27. آدیامان‎‏ (۶دسه يا)
 28. شأر آبشرونسک‎‏ (۶دسه يا)
 29. ڤولات کوڤئیت‎‏ (۶دسه يا)
 30. زوٙن ئینگیلیسی‎‏ (۶دسه يا)
 31. آستوٙن ئوروٙزگان‎‏ (۶دسه يا)
 32. موٙمە‎‏ (۶دسه يا)
 33. إمارتيا یأکاگرتأ عرڤي‎‏ (۶دسه يا)
 34. آستوٙن نیمروٙز‎‏ (۶دسه يا)
 35. دأرآسوٙنە:باسک‎‏ (۵دسه يا)
 36. ڤئنئزائوٙلا‎‏ (۵دسه يا)
 37. آراگون‎‏ (۵دسه يا)
 38. ھئن‎‏ (۵دسه يا)
 39. آستوٙن پئنزا‎‏ (۵دسه يا)
 40. اينگيليس‎‏ (۵دسه يا)
 41. ئرنئستو چئگوٙڤارا‎‏ (۵دسه يا)
 42. أفغانستان‎‏ (۵دسه يا)
 43. موسگو‎‏ (۵دسه يا)
 44. ڤولات باسک (خودصئلادار)‎‏ (۵دسه يا)
 45. ڤاشینگتون دی سی‎‏ (۵دسه يا)
 46. واشنگتن‎‏ (۵دسه يا)
 47. لوبنان‎‏ (۵دسه يا)
 48. أندونئزی‎‏ (۵دسه يا)
 49. ولات چواشسو‎‏ (۵دسه يا)
 50. آ رئضا سأقایی‎‏ (۵دسه يا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)