بلگه یا که بیشتر دسه بنی بینه

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ئستیڤ وزنیاک‎‏ (۳۲دسه يا)
 2. پینی سیلین‎‏ (۱۰دسه يا)
 3. کأمال قیلیچ دار ئوٙغلوٙ‎‏ (۱۰دسه يا)
 4. رأمأت عأزیز چیترالی‎‏ (۹دسه يا)
 5. آباکان‎‏ (۸دسه يا)
 6. اوردون‎‏ (۸دسه يا)
 7. كريم خان زند‎‏ (۸دسه يا)
 8. بوٙتسڤانا‎‏ (۷دسه يا)
 9. کۈمرأ ڤولات آزربایجان‎‏ (۷دسه يا)
 10. رۈسيأ‎‏ (۷دسه يا)
 11. ھنری فورد‎‏ (۷دسه يا)
 12. تایلند‎‏ (۷دسه يا)
 13. ایتالیا‎‏ (۶دسه يا)
 14. موٙمە‎‏ (۶دسه يا)
 15. زوٙن ئینگیلیسی‎‏ (۶دسه يا)
 16. بلوچی‎‏ (۶دسه يا)
 17. ألجأزایئر‎‏ (۶دسه يا)
 18. آدیامان‎‏ (۶دسه يا)
 19. بأحرئین‎‏ (۶دسه يا)
 20. ولات چچن‎‏ (۶دسه يا)
 21. قأطأر‎‏ (۶دسه يا)
 22. إسرائيل‎‏ (۶دسه يا)
 23. تئل آڤیڤ‎‏ (۶دسه يا)
 24. ڤولات کوڤئیت‎‏ (۶دسه يا)
 25. آستوٙن ئوروٙزگان‎‏ (۶دسه يا)
 26. آستوٙن نیمروٙز‎‏ (۶دسه يا)
 27. شأر آبشرونسک‎‏ (۶دسه يا)
 28. آتئن‎‏ (۶دسه يا)
 29. یأمأن‎‏ (۶دسه يا)
 30. إمارتيا یأکاگرتأ عرڤي‎‏ (۶دسه يا)
 31. زوٙن کئھڤار‎‏ (۶دسه يا)
 32. آستوٙن سامارا‎‏ (۵دسه يا)
 33. سامۈنجا مجاهدین خلق ايران‎‏ (۵دسه يا)
 34. أفغانستان‎‏ (۵دسه يا)
 35. هوٙشأنگ أظأمی بئیرونڤأن‎‏ (۵دسه يا)
 36. آ رئضا سأقایی‎‏ (۵دسه يا)
 37. ئرنئستو چئگوٙڤارا‎‏ (۵دسه يا)
 38. بئلاروٙس‎‏ (۵دسه يا)
 39. آرجانتین‎‏ (۵دسه يا)
 40. آدیغی‎‏ (۵دسه يا)
 41. کوٙمأرە ڤولات مأردوم کیخا آذأربایئجان‎‏ (۵دسه يا)
 42. جواهر لعل نهرو‎‏ (۵دسه يا)
 43. دأرآسوٙنە:باسک‎‏ (۵دسه يا)
 44. کولومبیا‎‏ (۵دسه يا)
 45. جاپون‎‏ (۵دسه يا)
 46. موسگو‎‏ (۵دسه يا)
 47. گرینزبورو، کارولینا شمالی‎‏ (۵دسه يا)
 48. لوبنان‎‏ (۵دسه يا)
 49. واشنگتن‎‏ (۵دسه يا)
 50. ولات چواشسو‎‏ (۵دسه يا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)