بلگه یا که بیشتر دسه بنی بینه

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ئستیڤ وزنیاک‎‏ (۳۱دسه يا)
 2. پینی سیلین‎‏ (۱۰دسه يا)
 3. زۊن رۊسی‎‏ (۱۰دسه يا)
 4. كريم خان زند‎‏ (۹دسه يا)
 5. کأمال قیلیچ دار ئوٙغلوٙ‎‏ (۹دسه يا)
 6. رأمأت عأزیز چیترالی‎‏ (۸دسه يا)
 7. مۊلداڤی‎‏ (۸دسه يا)
 8. اٛسفٱهان‎‏ (۸دسه يا)
 9. یورو‎‏ (۸دسه يا)
 10. آباکان‎‏ (۸دسه يا)
 11. خلق قزاق‎‏ (۸دسه يا)
 12. نامیبیا‎‏ (۷دسه يا)
 13. تیرۊ‎‏ (۷دسه يا)
 14. کۊمرٱ ڤولات آزربایجان‎‏ (۷دسه يا)
 15. ھنری فورد‎‏ (۷دسه يا)
 16. رۊسیٱ‎‏ (۷دسه يا)
 17. یمن‎‏ (۶دسه يا)
 18. تایلند‎‏ (۶دسه يا)
 19. زۊن اینگیلیسی‎‏ (۶دسه يا)
 20. کوروڤاسی‎‏ (۶دسه يا)
 21. تل آڤیڤ‎‏ (۶دسه يا)
 22. آتن‎‏ (۶دسه يا)
 23. إمارتيا یأکاگرتأ عرڤي‎‏ (۶دسه يا)
 24. موٙمە‎‏ (۶دسه يا)
 25. شأر آبشرونسک‎‏ (۶دسه يا)
 26. ولات چچن‎‏ (۶دسه يا)
 27. عراق‎‏ (۶دسه يا)
 28. نپال‎‏ (۶دسه يا)
 29. ڤولات کوڤئیت‎‏ (۶دسه يا)
 30. اٛسرائيل‎‏ (۶دسه يا)
 31. بۊتسڤانا‎‏ (۶دسه يا)
 32. بلوچی‎‏ (۶دسه يا)
 33. بحرین‎‏ (۶دسه يا)
 34. آستوٙن ئوروٙزگان‎‏ (۶دسه يا)
 35. ایتالیا‎‏ (۶دسه يا)
 36. اوردون‎‏ (۶دسه يا)
 37. ڤولات باسک (خودسلادار)‎‏ (۶دسه يا)
 38. آدیامان‎‏ (۶دسه يا)
 39. کۊمٱرٱ ڤولات کونگو‎‏ (۶دسه يا)
 40. آستوٙن نیمروٙز‎‏ (۶دسه يا)
 41. أندونئزی‎‏ (۶دسه يا)
 42. زوٙن کئھڤار‎‏ (۶دسه يا)
 43. آرکانزاس‎‏ (۵دسه يا)
 44. کۊمٱرٱ ڤولات چک‎‏ (۵دسه يا)
 45. دأرآسوٙنە:باسک‎‏ (۵دسه يا)
 46. آستوٙن پئنزا‎‏ (۵دسه يا)
 47. آستوٙن سامارا‎‏ (۵دسه يا)
 48. گرینزبورو، کارولینا شمالی‎‏ (۵دسه يا)
 49. هوٙشأنگ أظأمی بئیرونڤأن‎‏ (۵دسه يا)
 50. ٱفغانستان‎‏ (۵دسه يا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)