بلگه یا که بیشتر دسه بنی بینه

پرش به ناوبری پرش به جستجو

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ئستیڤ وزنیاک‎‏ (۳۱دسه يا)
 2. پینی سیلین‎‏ (۱۰دسه يا)
 3. زۊن رۊسی‎‏ (۱۰دسه يا)
 4. کأمال قیلیچ دار ئوٙغلوٙ‎‏ (۹دسه يا)
 5. كريم خان زند‎‏ (۹دسه يا)
 6. اٛسفٱهان‎‏ (۸دسه يا)
 7. خلق قزاق‎‏ (۸دسه يا)
 8. رأمأت عأزیز چیترالی‎‏ (۸دسه يا)
 9. مۊلداڤی‎‏ (۸دسه يا)
 10. آباکان‎‏ (۸دسه يا)
 11. یورو‎‏ (۸دسه يا)
 12. رۊسیٱ‎‏ (۷دسه يا)
 13. نامیبیا‎‏ (۷دسه يا)
 14. کۊمرٱ ڤولات آزربایجان‎‏ (۷دسه يا)
 15. تیرۊ‎‏ (۷دسه يا)
 16. ھنری فورد‎‏ (۷دسه يا)
 17. آتن‎‏ (۶دسه يا)
 18. کۊمٱرٱ ڤولات کونگو‎‏ (۶دسه يا)
 19. ایتالیا‎‏ (۶دسه يا)
 20. کوروڤاسی‎‏ (۶دسه يا)
 21. بلوچی‎‏ (۶دسه يا)
 22. یمن‎‏ (۶دسه يا)
 23. اٛسرائيل‎‏ (۶دسه يا)
 24. زوٙن ئینگیلیسی‎‏ (۶دسه يا)
 25. ڤولات کوڤئیت‎‏ (۶دسه يا)
 26. شأر آبشرونسک‎‏ (۶دسه يا)
 27. تایلند‎‏ (۶دسه يا)
 28. زوٙن کئھڤار‎‏ (۶دسه يا)
 29. موٙمە‎‏ (۶دسه يا)
 30. تل آڤیڤ‎‏ (۶دسه يا)
 31. آستوٙن نیمروٙز‎‏ (۶دسه يا)
 32. إمارتيا یأکاگرتأ عرڤي‎‏ (۶دسه يا)
 33. آستوٙن ئوروٙزگان‎‏ (۶دسه يا)
 34. اوردون‎‏ (۶دسه يا)
 35. بحرین‎‏ (۶دسه يا)
 36. ڤولات باسک (خودسلادار)‎‏ (۶دسه يا)
 37. أندونئزی‎‏ (۶دسه يا)
 38. عراق‎‏ (۶دسه يا)
 39. آدیامان‎‏ (۶دسه يا)
 40. ولات چچن‎‏ (۶دسه يا)
 41. نپال‎‏ (۶دسه يا)
 42. بۊتسڤانا‎‏ (۶دسه يا)
 43. داکوٙتا شومالی‎‏ (۵دسه يا)
 44. مۊریتانی‎‏ (۵دسه يا)
 45. موسگو‎‏ (۵دسه يا)
 46. کۊمٱرٱ ڤولات چک‎‏ (۵دسه يا)
 47. آراگون‎‏ (۵دسه يا)
 48. دأرآسوٙنە:باسک‎‏ (۵دسه يا)
 49. سامۈنجا مجاهدین خلق ايران‎‏ (۵دسه يا)
 50. سنگاپۊر‎‏ (۵دسه يا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)