بلگه یا حاستنی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نومگە بألگە یایی کئ نیئشوٙ ڤا بیشتئری ھومپئیڤأند د ڤئنوٙ، ، ڤئ جوز بألگە یایی کئ فأقأط آلئشتکاری لا د ڤئنوٙنە دأرئن. سی یئ گئل نومگە د بألگە یایی کئ نیئشوٙ و آلئشتکاری لا د ڤئنوٙنە دارئن،ڤیجە:ڤاگأردوٙنیا بی سأرأنجوم نە سئیل بأکیت.

رئسینە یا نئهایی د ڤیرگە قام بییە موٙکیس بینە و گاسی هأنی ڤئ هئنگوم سازی نأبینە.بیشتئروٙنە ۵٬۰۰۰ یئ گئل نأتیجە د ڤیرگە قام بییە هان د دأسرئس.

نمائشت بیشترونه ۵۰ نتیجه د هار، شرو د شماره۱ تا شماره ۵۰.

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. ترکیه‎‏ (۵۵۱ هوم پیوندیا)
 2. راساگٱ گاتی‎‏ (۵۴۸ هوم پیوندیا)
 3. فرانسه‎‏ (۴۳۵ هوم پیوندیا)
 4. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات ترکیه‎‏ (۴۱۲ هوم پیوندیا)
 5. دٱسگا تیارگٱیا ڤولات شناسی‎‏ (۳۶۳ هوم پیوندیا)
 6. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات فرانسه‎‏ (۳۴۱ هوم پیوندیا)
 7. ویکی‌ پدیا:ویرایشتکار دیئنی‎‏ (۳۳۱ هوم پیوندیا)
 8. دسه:توضیحیا داده یا چوئه‎‏ (۳۳۰ هوم پیوندیا)
 9. ڤیکیپئدیا:دأسە بأنی‎‏ (۳۲۸ هوم پیوندیا)
 10. چوٙأ:Ns:چۊٱ‎‏ (۲۵۸ هوم پیوندیا)
 11. گات اٛشمار تۉسۊنی‎‏ (۲۱۹ هوم پیوندیا)
 12. چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولاتیا یک گرته امریکا‎‏ (۲۱۱ هوم پیوندیا)
 13. حدیث‎‏ (۲۱۰ هوم پیوندیا)
 14. محرم (ماه)‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 15. میلاد پیامبر‎‏ (۲۰۹ هوم پیوندیا)
 16. محمد‎‏ (۲۰۸ هوم پیوندیا)
 17. شیعه دوازده‌امامی‎‏ (۲۰۶ هوم پیوندیا)
 18. آدام اسمیت‎‏ (۱۹۶ هوم پیوندیا)
 19. سوسیالیسم‎‏ (۱۷۹ هوم پیوندیا)
 20. یٱکا پیل‎‏ (۱۷۵ هوم پیوندیا)
 21. نوفۊس دونیا‎‏ (۱۷۴ هوم پیوندیا)
 22. دۉلت‎‏ (۱۷۳ هوم پیوندیا)
 23. مایل چارسیک‎‏ (۱۷۳ هوم پیوندیا)
 24. نومگٱ ڤولاتیا د دیجا جاگٱپی‎‏ (۱۷۳ هوم پیوندیا)
 25. آزگٱ قانۊن دیاری‎‏ (۱۷۲ هوم پیوندیا)
 26. ISO 4217‎‏ (۱۷۱ هوم پیوندیا)
 27. نومگٱ ڤولاتیا دونیا د دیجا رازینٱ تیلیفۊن‎‏ (۱۷۱ هوم پیوندیا)
 28. نومگٱ سورۊیا زایارٱیی ڤولاتیا دونیا‎‏ (۱۷۰ هوم پیوندیا)
 29. پاتٱخت‎‏ (۱۶۹ هوم پیوندیا)
 30. پۊشگر اینترنتی‎‏ (۱۶۹ هوم پیوندیا)
 31. تولید ناخالس مینجاڤولاتی‎‏ (۱۶۸ هوم پیوندیا)
 32. لا راننٱیی‎‏ (۱۶۸ هوم پیوندیا)
 33. گات میزۊن بیٱ جهۊنی‎‏ (۱۶۸ هوم پیوندیا)
 34. اورشلیم‎‏ (۱۶۷ هوم پیوندیا)
 35. چوٙأ:نیرۊ دریایی‎‏ (۱۶۷ هوم پیوندیا)
 36. هومبراڤٱری آز خرید‎‏ (۱۶۶ هوم پیوندیا)
 37. تٱپسئن نوفۊس‎‏ (۱۶۵ هوم پیوندیا)
 38. اسماعیلیان (مذهب)‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 39. امر به معروف و نهی از منکر‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 40. جایا متبرک‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 41. روحانيا شيعأ‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 42. روخ ڤأنيا شيعأ‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 43. رویداد خانه فاطمه‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 44. رویداد مباهله‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 45. رۈزيا مقدس د شيعأ‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 46. زۊن جاڤٱنٱ‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 47. شيعأ‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 48. شیعه کشی‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 49. عثمان بن عفان‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)
 50. علما شيعأ‎‏ (۱۶۴ هوم پیوندیا)

ديئن (وادما ۵۰ | نيايی ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)