آلشتیا تی یٱکی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

اؽ نوم بٱلگٱ تازٱ د بٱلگٱیایی کاْ ڤا بٱلگٱیا ڤیژٱ هوم پاٛڤٱن بینٱ آلشت بیٱ(یا سی ٱندومؽا دٱسٱ بٱنی بیٱ) بٱلگٱیایی کاْ هان د your watchlistۉ گٱپ بینٱ

گوزینٱیا آلشتیا ایسناٛنی آخرین آلشتیا ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ د آخرین رۊزیا دیاری بٱک ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰
قام کئردئن کاریاریا سٱبت نوم کردٱ | کاریار نادیار قام کردن | ڤیرایئشتیا مئ قام کردن | نشۊ دٱئن روباتؽا یا بوتؽا | ڤیرایشتیا فاٛرٱ کوچک قام کردن | جأرغە کاری بألگە نئشوٙ دأئن | نشو دئن ویکی‌داده
آلشتیا تازه ایی که وا ‏۲۰ فڤریٱ ۲۰۱۹ ‏۱۶:۱۰ شرو بیه نشونش بئه
   
نوم بلگٱ:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
ن
اؽ ڤیرایش یاٛ بٱلگٱ تازٱ دۏرس کردٱ. (همچنو باٛینؽت نوم گٱ بٱلگٱیا تازٱ)
م
یٱ یاٛ ڤیرایش کوچکٱ
ب
اؽ ڤيرايش ناْ ياٛ بوت ٱنجوم داٛیٱ
د
ویکی‌داده ڤیرایش
(±123)
انازه بلگه وه شمار ای بایتیا آلشت کرده.

‏۱۵ فڤریٱ ۲۰۱۹