ڤلاتچٱیا ڤلات برزیل

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کومرٱ ڤلات فدرال برزیلٛ د ۲۷ ڤلاتچٱ فدرال رٱڤٱندؽاری بیٱ کاْ اؽ ڤلاتچٱیا د ۲۶ ڤلاتچٱ ۉ یاٛ راساگٱ فدرال کاْ شٱئر پاتٱخت بئرازیلٛیا ناْ د ڤٱر گرتٱ ،دۏرس بینٱ.

Brazil States.svg
ڤلاتچٱ نوم راستٱکی رازینٱ
۰۱ ٱکری Acre AC
۰۲ آلاگوڤاس Alagoas AL
۰۳ آماپا Amapá AP
۰۴ آمازوناس Amazonas AM
۰۵ باھیا Bahia BA
۰۶ سئارا Ceará CE
۰۷ ئاْسپیرتو سانتو Espírito Santo ES
۰۸ گوییاس Goiás GO
۰۹ مارانیائو Maranhão MA
۱۰ ماتو گئروسو Mato Grosso MT
۱۱ ماتو گئروسو ھارگٱ Mato Grosso do Sul MS
۱۲ میناس گئرایس Minas Gerais MG
۱۳ پارا Pará PA
۱۴ پارائیبا Paraíba PB
۱۵ پارانا Paraná PR
۱۶ پئرنامبوکو Pernambouco PE
۱۷ پیاڤی Piauí PI
۱۸ ریو دو جانیرو Rio de Janeiro RJ
۱۹ ریوگئرانداٛ شومالی Rio Grande do Norte RN
۲۰ ریوگئرانداٛ ھارگٱ Rio Grande do Sul RS
۲۱ روندونیا Rondônia RO
۲۲ رورایما Roraima RR
۲۳ سانتا کاتارینا Santa Catarina SC
۲۴ سائوپاولو São Paulo SP
۲۵ سئرجیپاٛ Sergipe SE
۲۶ تۊکانتینئس Tocantins TO
۲۷ راساگٱ فدرال Distrito Federal Brasil DFعٱسگدونی[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]