ڤارئسگأریا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

وارسگر یئنی چی یا اوزاری که یه گل مفئوم نه می رسونه. ونو اوزاریا وارسگرین:

  • ممبر , تریبون
  • عسگ،کتاو، روزنامه
  • رادیو، تیلیویزیون، سیمنما
  • اینترنت

سرچشمأ[ڤیرایشت]