ڤئرمونت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Vermont
بئیرأق Vermont State seal of Vermont
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: The Green Mountain State
شوعار: Freedom and Unity and Stella quarta decima fulgeat (May the 14th star shine bright)
Map of the United States with Vermont highlighted
نوم خألکمأنی Vermonter
مینجاڤأن Montpelier
گأپتئری شأر Burlington
کألوٙن شأر Burlington-South Burlington
جاگأپی گیرینج45th
جاگأپی کول 9,616 sq mi
(24,923 km2)
پأنا 80 miles (130 km)
دئرازا 160 miles (260 km)
دأرصأد ئو 4.1
پأنا ڤولات شئناسی 42° 44′ N to 45° 1′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 71° 28′ W to 73° 26′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس49th (2nd least)
نوفوٙس کول 626,562 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 67.7/sq mi  (26.1/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس30th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $52,104 (20th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Mount Mansfield
4,395 ft (1340 m)
میوٙنە 1,000 ft  (300 m)
پأستئری جا Lake Champlain
95 to 100 ft (29 to 30 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Vermont Republic
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری March 4, 1791 (14th)
فأرموٙندار Peter Shumlin (D)
جانئشین فأرموٙندار Phillip Scott (R)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Patrick Leahy (D)
Bernie Sanders (I)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا Peter Welch (D) (list)
راساگە گاتی Eastern: UTC −5/−4
رازینە ئیزو 3166 US-VT
کوچئک بییە نوم VT,
دیارگە www.vermont.gov

ڤئرمونت یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د شومال أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر مون پولیە أ.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]