ڤأرشو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Warszawa podzial administracyjny 2002.svg

ڤأرشو پأتأخت ڤولات لأھئستانە. ئی شأر د سال 1596-تا ئیسئ پاتأخت ڤولات لأھئستان بییە و 1,8 مئلیوٙن کأس نوفوٙس دارە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]