ژئودزی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ژئودزی یا زمیݩ سٱنجیاْنڳلٛیسی :Geodesy) تٱلٛؽ د رؽازیات کاربوردی ۉ دونسمٱنیا زمیݩ ٱ کاْ ڤ باوگیری ۉ نمایش شؽڤات ۉ ٱبعاد زمیݩ، تٱیین مۉقاٛیٱت دقیق ڤ ری ڤٱ ۉ بٱررسی ماٛدوݩ سقل زمیݩ ۉ آلشتؽا زمونی ڤٱ مؽ پٱردازٱ.[۱] ژئودزینؽا (موتخٱسسؽا ژئودزی) پٱدیدٱیا ژئودینامیکی جۊر جیلٛؽا پۊسٱ زمیݩ، جٱزر ۉ مٱد ۉ جیلٛ قوتبی ناْ موتالعٱ مؽکٱن.

ژئودزی جۏز چارت دٱرسی رشتٱ ٱندازٱیاری نٱقشٱڤرداری دونسمٱنیجایا ئٱ.سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. Vaníček, Krakiwsky. Geodesy: The Concepts. 45