چین

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چینماندارین: 中国, پین یین Zhōngguó, جونگوا) ڤا نوم رٱسمی کومرٱ زایارٱ چین (ڤ ماندارین: 中华人民共和国, پین یین Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó) ڤلاتؽ ئٱ کاْ ها د ٱفتاوزنوݩ هومبٱست آسؽا. اؽ ڤلات ڤ ٱساس نومگٱ ڤلاتؽا ڤ پایٱ نفۊس ڤا بؽشتر د ۱٫۴۱۷ ملٛیارد کٱس سٱکٱنٱ (۲۰۱۸) پورنفۊستری ڤلات دۏنیا ئٱ ۉ ڤ دٱس هزب کومونیست چین د قالب نزام تٱک هزبی اْدارٱ مۊئٱ. اؽ هزب ڤ ۲۲ آستوݩ، ۵ راسگٱ خودموختار، ۴ شٱئر ڤا دیڤونداری موستقیم (پکٱن، تیانجین، شانگهای ۉ چونگ کینگ) ۉ ۲ راسگٱ اْداری ڤیژٱ فرٱ خودموختار هونڳ کونڳ ۉ ماکائو هکۊمٱت مؽکٱ. پاتٱخت ڤلات پکٱن ئٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]