چیانگ مای

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Seal Chiang Mai.png

چیانگ مای نوم یه گل د آستونیا ولات تایلند ه که مینجاونش شهر چیانگ مای یه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]