چوٙأ:Country data Spain

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Documentation icon Template documentation

چۊٱ:Country data Spain جاگٱ دادٱیا مینۊنٱ داریٱ سی گونجایشت داری. چنی چۊٱیی ڤ هال و بال ناموستقیم ڤ دٱس چۊٱیایی چی بیرٱق، بیرٱقٱک، بیوفتٱ ڤا کار.

Flag of Spain.svg

پینیاریا اٛستاندارد

نوم پینیارٱنازٱهومبٱراڤٱر
alias ئسپانیا نوم گوتار ٱسلی(ئسپانیا)
flag alias Flag of Spain.svg نوم ٱسگ(File:Flag of Spain.svg، نٱمایشت د لا راست)

جۊریا بیرٱق

سٱردیسٱسگ بیرٱق(40px)نوم ٱسگ
1506Flag of Cross of Burgundy.svgFlag of Cross of Burgundy.svg
1701Bandera de España 1701-1760.svgBandera de España 1701-1748.svg
1748Bandera de España 1760-1785.svgBandera de España 1748-1785.svg
1785Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svgFlag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg
1873Flag of the First Spanish Republic.svgFlag of the First Spanish Republic.svg
1931Flag of Spain (1931–1939).svgFlag of Spain (1931 - 1939).svg
1938Flag of Spain (1938–1945).svgFlag of Spain (1938 - 1945).svg
1945Flag of Spain (1945–1977).svgFlag of Spain (1945 - 1977).svg
1977Flag of Spain (1977–1981).svgFlag of Spain (1977 - 1981).svg
civil-1785BandMercante1785.svgBandMercante1785.svg
civilFlag of Spain (Civil).svgFlag of Spain (Civil).svg

نشۊنیا جاڤٱنٱ جٱنیاری

ای نشۊ دیارکون جاڤٱنٱ نیرۊ دریایی یاٛ گئل ڤولات چی بیرٱق زایارٱڤٱندی او ڤولاتٱ، سی یٱ چوٙأ:نیرۊ دریایی هار رٱڤٱندیاری مۊٱ :

آلشت دٱئن لا نومیا هٱنی

چٱنتا چۊٱ مینۊنٱ دار ڤا یاٛ گئل نوم هٱنی دیاری میکٱ:
نوم هٱنیدٱرٱ {{[[چوٙأ:Ns:چۊٱ:flag|flag]]|alias}}دارٱ {{[[چوٙأ:Ns:چۊٱ:flagcountry|flagcountry]]|alias}}
ESP (دیئن)ئسپانیا ئسپانیا
SPA (دیئن)چوٙأ:Country data SPAچوٙأ:Country data SPA

هومپیڤٱند د ای بٱلگٱ ناٛ سی دیئن نومگٱ آلشتکاری لا سئیل بٱکیت.

نمۊنٱ

  • {{بیرٱق|Spain}}ئسپانیا
  • {{بیرٱقٱک|Spain}}ئسپانیا

ڤ کار گرتن جۊر بیرٱق

  • {{بیرٱق|Spain|1506}}ئسپانیا
  • {{بیرٱقٱک|Spain|1506}}ئسپانیا

ڤ کار گرتن آلشتکاری لا هٱنی

  • {{بیرٱقٱک|ESP}}ئسپانیا
  • {{بیرٱق-ڤولات|ESP}} ئسپانیا
  • {{بیرٱق|ESP}}ئسپانیا

چۊٱ یا هٱنی

لوتف بٱکیت country data چۊٱ یایی کاٛ هان هار ڤنۊنٱم سئیل بٱکیت:


دادٱیا چۊٱ

اؽ توزیهات دادٱیا چۊئٱ اؽ چۊئٱ ئا کاْ ڤ دٱس ڤیرایشتکار دیاٛئنی و اوزاریا هنی وه کار گرته بوئه .

Country data Spain

خطای نحوی در جی‌سن.