چوٙأ:Country data Republic of China

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Documentation icon Template documentation

چۊٱ:Country data Republic of China جاگٱ دادٱیا مؽنونٱ داریٱ سی گونجایشت داری. چنی چۊئٱیی ڤ هال ۉ بار ناموستقیم ڤ دٱس چۊئٱیایی چی باٛرٱق، باٛرٱقٱک، بیوفتٱ ڤا کار.

Flag of the People's Republic of China.svg

پینیاریا اْستاندارد

نوم پینیارٱنازٱهومبٱراڤٱر
alias چین نوم گوتار ٱسلی(چین)
flag alias Flag of the People's Republic of China.svg نوم ٱسگ(File:Flag of the People's Republic of China.svg، نٱمایشت د لا راست)

جۊریا بیرٱق

سٱردیسٱسگ باٛرٱق(40px)نوم عٱسگ
armyFlag of the People's Liberation Army.svgPeople's Liberation Army Flag of the People's Republic of China.svg
navalNaval Ensign of China.svgNaval Ensign of the People's Republic of China.svg
air forceAir Force Flag of the People's Republic of China.svgAir Force Flag of the People's Republic of China.svg
armyFlag of the People's Liberation Army.svgPeople's Liberation Army Flag of the People's Republic of China.svg

نشونؽا جاڤٱنٱ جٱنڳیاری

ای چۊئٱ د ڤٱرگرتٱ یاٛ نشوݩ دیارکوݩ باٛرٱق نیرۊ دریایی ئٱ کاْ ڤا چۊئٱ:نیرۊ دریایی ڤ کار میا:

اؽ نشوݩ دؽارکوݩ جاڤٱنٱ نیرۊ دریایی یاٛ ڤلات چی باٛرٱق زایارٱڤٱندی او ڤلاتٱ، سی یٱ چۊئٱ:نیرۊ هٱڤایی د هار رٱڤٱندیاری مۊئٱ:

اؽ نشوݩ دؽارکوݩ جاڤٱنٱ ٱرتش یاٛ ڤلات چی باٛرٱق زایارٱڤٱندی او ڤلاتٱ، سی یٱ چۊئٱ:ٱرتش د هار رٱڤٱندیاری مۊئٱ:

آلشت دٱئن لا نومؽا هٱنی

چٱنتا چۊئٱ مؽنونٱدار ڤا یاٛ نوم هٱنی دؽاری مؽکٱ:
نوم هٱنیدٱرٱ چوٙأ:چۊئٱ بدارٱ چوٙأ:چۊئٱ ب
CHN (دیاٛن)چوٙأ:باٛرٱقچوٙأ:باٛرٱق-ڤلات
People's Republic of China (دیاٛن)چوٙأ:باٛرٱقچوٙأ:باٛرٱق-ڤلات
China, People's Republic of (دیاٛن)چوٙأ:باٛرٱقچوٙأ:باٛرٱق-ڤلات
China (People's Republic of) (دیاٛن)چوٙأ:باٛرٱقچوٙأ:باٛرٱق-ڤلات
PRC (دیئن)چوٙأ:باٛرٱقچوٙأ:باٛرٱق-ڤلات

هومپاٛڤٱند د اؽ بٱلگٱ ناْ سی دیاٛن نومگٱ آلشتکاری لا ساٛل بٱکؽت.

نمۊنٱ

ڤ کار گرتن جۊر باٛرٱق

ڤ کار گرتن آلشتکاری لا هٱنی

چۊٱ یا هٱنی

لوتف بٱکؽت country data چۊئٱ یایی کاٛ هان هار ڤنو ناْ ساٛل بٱکؽت:


دادٱیا چۊئٱ

اؽ توزیهات دادٱیا چۊئٱ اؽ چۊئٱ ئا کاْ ڤ دٱس ڤیرایشتکار دیاٛئنی و اوزاریا هنی وه کار گرته بوئه .

Country data Republic of China

خطای نحوی در جی‌سن.

ChinaChinaChinaChina