چوٙأ:Country data North Korea

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Documentation icon Template documentation

چۊٱ:Country data North Korea جاگٱ دادٱیا مینۊنٱ داریٱ سی گونجایشت داری. چنی چۊٱیی ڤ هال و بال ناموستقیم ڤ دٱس چۊٱیایی چی بیرٱق، بیرٱقٱک، بیوفتٱ ڤا کار.

Flag of North Korea.svg

پینیاریا اٛستاندارد

نوم پینیارٱنازٱهومبٱراڤٱر
alias کورە شومالی نوم گوتار ٱسلی(کورە شومالی)
flag alias Flag of North Korea.svg نوم ٱسگ(File:Flag of North Korea.svg، نٱمایشت د لا راست)

جۊریا بیرٱق

سٱردیسٱسگ بیرٱق(40px)نوم ٱسگ
navalFlag of the Korean People's Navy.svgFlag of the Korean People's Navy.svg
armyFlag of the Korean People's Army Ground Force.svgFlag of the Korean People's Army.svg

نشۊنیا جاڤٱنٱ جٱنیاری

ای چۊٱ د ڤٱرگرتٱ یاٛ گئل نشۊ دیارکون بیرٱق نیرۊ دریایی ٱ کاٛ ڤا چوٙأ:نیرۊ دریایی ڤ کار میا:

ای نشۊ دیارکون جاڤٱنٱ ٱرتش یئ گئل ڤولاتیاٛ گئل ڤولات چی بیرٱق زایارٱ ڤٱندی او ڤولاتٱ، سی یٱ چوٙأ:ٱرتش د هار رٱڤٱندیاری مۊٱ:

  • {{ٱرتش|North Korea}}چوٙأ:ٱرتش
  • {{بیرٱقٱک|North Korea|army}}کورە شومالی

آلشت دٱئن لا نومیا هٱنی

چٱنتا چۊٱ مینۊنٱ دار ڤا یاٛ گئل نوم هٱنی دیاری میکٱ:
نوم هٱنیدٱرٱ {{[[چوٙأ:Ns:چۊٱ:flag|flag]]|alias}}دارٱ {{[[چوٙأ:Ns:چۊٱ:flagcountry|flagcountry]]|alias}}
PRK (دیئن)کره شمالی کره شمالی
Democratic People's Republic of Korea (دیئن)کره شمالی کره شمالی
Korea, North (دیئن)کره شمالی کره شمالی

هومپیڤٱند د ای بٱلگٱ ناٛ سی دیئن نومگٱ آلشتکاری لا سئیل بٱکیت.

نمۊنٱ

  • {{بیرٱق|North Korea}}کورە شومالی
  • {{بیرٱقٱک|North Korea}}کورە شومالی

ڤ کار گرتن آلشتکاری لا هٱنی

  • {{بیرٱقٱک|PRK}}کره شمالی
  • {{بیرٱق-ڤولات|PRK}} کره شمالی
  • {{بیرٱق|PRK}}کره شمالی

چۊٱ یا هٱنی

لوتف بٱکیت country data چۊٱ یایی کاٛ هان هار ڤنۊنٱم سئیل بٱکیت:


دادٱیا چۊٱ

اؽ توزیهات دادٱیا چۊئٱ اؽ چۊئٱ ئا کاْ ڤ دٱس ڤیرایشتکار دیاٛئنی و اوزاریا هنی وه کار گرته بوئه .

Country data North Korea

خطای نحوی در جی‌سن.