چوٙأ:Country data Kingdom of Hungary

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Documentation icon Template documentation

چۊٱ:Country data Kingdom of Hungary جاگٱ دادٱیا مینۊنٱ داریٱ سی گونجایشت داری. چنی چۊٱیی ڤ هال و بال ناموستقیم ڤ دٱس چۊٱیایی چی بیرٱق، بیرٱقٱک، بیوفتٱ ڤا کار.

هٱمچنی سئیل بٱکیت د: Flag of Hungary

پینیاریا اٛستاندارد

نوم پینیارٱنازٱهومبٱراڤٱر
alias پاتئشایی مأجارئستان (1920–46) نوم گوتار ٱسلی(پاتئشایی مأجارئستان (1920–46))
shortname alias مأجارئستان (دل ڤ ها) نوم نٱ د پیڤٱند دیاری میکٱ، سی نمۊنٱ، ٱر alias نوم گوتار سی دیارکاری با
flag alias Flag of Hungary (1920–1946).svg نوم ٱسگ(File:Flag of Hungary (1920–1946).svg، نٱمایشت د لا راست)

جۊریا بیرٱق

سٱردیسٱسگ بیرٱق(40px)نوم ٱسگ
civilCivil and Naval Ensign of Hungary (1921).svgCivil and Naval Ensign of Hungary (1921).svg
navalNaval Ensign of Hungary (1939-1945).svgNaval Ensign of Hungary (1939-1945).svg
armyWar Flag of Hungary (1939-1945, size III and V).svgWar Flag of Hungary (1939-1945, size III and V).svg

نشۊنیا جاڤٱنٱ جٱنیاری

ای چۊٱ د ڤٱرگرتٱ یاٛ گئل نشۊ دیارکون بیرٱق نیرۊ دریایی ٱ کاٛ ڤا چوٙأ:نیرۊ دریایی ڤ کار میا:

ای نشۊ دیارکون جاڤٱنٱ ٱرتش یئ گئل ڤولاتیاٛ گئل ڤولات چی بیرٱق زایارٱ ڤٱندی او ڤولاتٱ، سی یٱ چوٙأ:ٱرتش د هار رٱڤٱندیاری مۊٱ:

  • {{ٱرتش|Kingdom of Hungary}}چوٙأ:ٱرتش
  • {{بیرٱقٱک|Kingdom of Hungary|army}}پاتئشایی مأجارئستان (1920–46)

نمۊنٱ

  • {{بیرٱق|Kingdom of Hungary}}پاتئشایی مأجارئستان (1920–46)
  • {{بیرٱقٱک|Kingdom of Hungary}}پاتئشایی مأجارئستان (1920–46)
  • {{بیرٱق-ڤولات|Kingdom of Hungary}} مأجارئستان

ڤ کار گرتن جۊر بیرٱق

  • {{بیرٱق|Kingdom of Hungary|civil}}پاتئشایی مأجارئستان (1920–46)
  • {{بیرٱقٱک|Kingdom of Hungary|civil}}پاتئشایی مأجارئستان (1920–46)

چۊٱ یا هٱنی

لوتف بٱکیت country data چۊٱ یایی کاٛ هان هار ڤنۊنٱم سئیل بٱکیت:


دادٱیا چۊٱ

ای توضیحاتِ داده‌ یا چوئه ای چوئه ئه که وه دس ویرایشتکار دیئنی و اوزاریا هنی وه کار گرته بوئه .

Country data Kingdom of Hungary

دسه:توضیحیا داده یا چوئه

خطای نحوی در جی‌سن.