چوٙأ:Country data Chinese Taipei

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Documentation icon Template documentation

چۊٱ:Country data Chinese Taipei جاگٱ دادٱیا مینۊنٱ داریٱ سی گونجایشت داری. چنی چۊٱیی ڤ هال و بال ناموستقیم ڤ دٱس چۊٱیایی چی بیرٱق، بیرٱقٱک، بیوفتٱ ڤا کار.

Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg

پینیاریا اٛستاندارد

نوم پینیارٱنازٱهومبٱراڤٱر
alias چین تایپە نوم گوتار ٱسلی(چین تایپە)
flag alias Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg نوم ٱسگ(File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg، نٱمایشت د لا راست)

جۊریا بیرٱق

سٱردیسٱسگ بیرٱق(40px)نوم ٱسگ
deafFlag of Chinese Taipei for Deaf.pngFlag of Chinese Taipei for Deaf.png
ParalympicChinese Taipei Paralympic Flag.svgChinese Taipei Paralympic Flag.svg
univFlag of Chinese Taipei for Universiade.svgFlag of Chinese Taipei for Universiade.svg

آلشت دٱئن لا نومیا هٱنی

چٱنتا چۊٱ مینۊنٱ دار ڤا یاٛ گئل نوم هٱنی دیاری میکٱ:
نوم هٱنیدٱرٱ {{[[چوٙأ:Ns:چۊٱ:flag|flag]]|alias}}دارٱ {{[[چوٙأ:Ns:چۊٱ:flagcountry|flagcountry]]|alias}}
TPE (دیئن)چین تایپە چین تایپە

هومپیڤٱند د ای بٱلگٱ ناٛ سی دیئن نومگٱ آلشتکاری لا سئیل بٱکیت.

نمۊنٱ

  • {{بیرٱق|Chinese Taipei}}چین تایپە
  • {{بیرٱقٱک|Chinese Taipei}}چین تایپە

ڤ کار گرتن جۊر بیرٱق

  • {{بیرٱق|Chinese Taipei|deaf}}چین تایپە
  • {{بیرٱقٱک|Chinese Taipei|deaf}}چین تایپە

ڤ کار گرتن آلشتکاری لا هٱنی

  • {{بیرٱقٱک|TPE}}چین تایپە
  • {{بیرٱق-ڤولات|TPE}} چین تایپە
  • {{بیرٱق|TPE}}چین تایپە

چۊٱ یا هٱنی

لوتف بٱکیت country data چۊٱ یایی کاٛ هان هار ڤنۊنٱم سئیل بٱکیت:


دادٱیا چۊٱ

اؽ توزیهات دادٱیا چۊئٱ اؽ چۊئٱ ئا کاْ ڤ دٱس ڤیرایشتکار دیاٛئنی و اوزاریا هنی وه کار گرته بوئه .

Country data Chinese Taipei

خطای نحوی در جی‌سن.