چوٙأ:Country data China

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Documentation icon Template documentation

چۊٱ:Country data China جاگٱ دادٱیا مینۊنٱ داریٱ سی گونجایشت داری. چنی چۊٱیی ڤ هال و بال ناموستقیم ڤ دٱس چۊٱیایی چی بیرٱق، بیرٱقٱک، بیوفتٱ ڤا کار.

Flag of the People's Republic of China.svg

پینیاریا اٛستاندارد

نوم پینیارٱنازٱهومبٱراڤٱر
alias چین نوم گوتار ٱسلی(چین)
flag alias Flag of the People's Republic of China.svg نوم ٱسگ(File:Flag of the People's Republic of China.svg، نٱمایشت د لا راست)

جۊریا بیرٱق

سٱردیسٱسگ بیرٱق(40px)نوم ٱسگ
armyFlag of the People's Liberation Army.svgPeople's Liberation Army Flag of the People's Republic of China.svg
navalNaval Ensign of China.svgNaval Ensign of the People's Republic of China.svg
air forceAir Force Flag of the People's Republic of China.svgAir Force Flag of the People's Republic of China.svg
armyFlag of the People's Liberation Army.svgPeople's Liberation Army Flag of the People's Republic of China.svg

نشۊنیا جاڤٱنٱ جٱنیاری

ای چۊٱ د ڤٱرگرتٱ یاٛ گئل نشۊ دیارکون بیرٱق نیرۊ دریایی ٱ کاٛ ڤا چوٙأ:نیرۊ دریایی ڤ کار میا:

ای نشۊ دیارکون جاڤٱنٱ نیرۊ دریایی یاٛ گئل ڤولات چی بیرٱق زایارٱ ڤٱندی او ڤولاتٱ، سی یٱ چوٙأ:نیرۊ هٱڤایی د هار رٱڤٱندیاری مۊٱ:

ای نشۊ دیارکون جاڤٱنٱ ٱرتش یئ گئل ڤولاتیاٛ گئل ڤولات چی بیرٱق زایارٱ ڤٱندی او ڤولاتٱ، سی یٱ چوٙأ:ٱرتش د هار رٱڤٱندیاری مۊٱ:

آلشت دٱئن لا نومیا هٱنی

چٱنتا چۊٱ مینۊنٱ دار ڤا یاٛ گئل نوم هٱنی دیاری میکٱ:
نوم هٱنیدٱرٱ {{[[چوٙأ:Ns:چۊٱ:flag|flag]]|alias}}دارٱ {{[[چوٙأ:Ns:چۊٱ:flagcountry|flagcountry]]|alias}}
CHN (دیئن)چین چین
People's Republic of China (دیئن)چین چین
China, People's Republic of (دیئن)چین چین
China (People's Republic of) (دیئن)چین چین
PRC (دیئن)چین چین

هومپیڤٱند د ای بٱلگٱ ناٛ سی دیئن نومگٱ آلشتکاری لا سئیل بٱکیت.

نمۊنٱ

  • {{بیرٱق|China}}چین
  • {{بیرٱقٱک|China}}چین

ڤ کار گرتن جۊر بیرٱق

  • {{بیرٱق|China|army}}چین
  • {{بیرٱقٱک|China|army}}چین

ڤ کار گرتن آلشتکاری لا هٱنی

  • {{بیرٱقٱک|CHN}}چین
  • {{بیرٱق-ڤولات|CHN}} چین
  • {{بیرٱق|CHN}}چین

چۊٱ یا هٱنی

لوتف بٱکیت country data چۊٱ یایی کاٛ هان هار ڤنۊنٱم سئیل بٱکیت:


دادٱیا چۊٱ

اؽ توزیهات دادٱیا چۊئٱ اؽ چۊئٱ ئا کاْ ڤ دٱس ڤیرایشتکار دیاٛئنی و اوزاریا هنی وه کار گرته بوئه .

Country data China

خطای نحوی در جی‌سن.