چرکسیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Cherkess7.jpg

چـِرکِس نوم یه گل قوم قفقازی هوم ریشه وا گرجی‌ یان که هان د کومره ولات آدیغه روسیه و ترکیه.[۱] چرکس‌ یا وه زون چرکسی د گرو زونا قفقازی شمال افتونشین قسه می کن و بیشتر ونو مسلمو سنی‌ مصو و دماگر ویر و باورکو حنفی هئن.

نها شکست حردن عثمانی‌ یا د قفقاز د روسیه و امضاء بنچاق نومه آدریانوپل د ۱۲۴۵/۱۸۲۹ چرکس‌ یا تا سال ۱۲۸۱/۱۸۶۴ ری وه ری روسیا فره جنگسن[۲] و بنا وه گزارشتیا عثمانی ۵۹۵٬۰۰۰ چرکس د سالیا ۱۲۷۲/۱۸۵۶ و ۱۲۸۱/۱۸۶۴ ولات خوشونه نیان وه آناتولی و روملی مالکنون کردن.[۳]

د گات عثمانیا، خصوصن د سدهٔ ۱۷ زایشتی، برده یا چرکس وه درجایا برزی د حکومت عثمانی رسسن.

وه پایه سراشماردن سال ۱۹۴۵ د ترکیه، تنا ۶۶٬۶۹۱ چرکس هنی وه زون چرکسی قسه می کردن.[۴]

عسگ دونی[ڤیرایشت]


سرچشمه[ڤیرایشت]

Quelquejay, Ch. ; Ayalon, D. ; İnalcık, Halil. " Čerkes." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2008. Brill Online. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN. 03 November 2008

  1. Čerkes." Encyclopaedia of Islam
  2. J. B. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus , London 1908
  3. Čerkes." Encyclopaedia of Islam
  4. همان.