پینک فلوید

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چوٙأ:جعوه دونسمنیا هنرمن دنگ پینک فلوید یه گل دسه دنگ راک اینگیلیسیه که د لندن ره وندیاری بیه. ای دسه یه گل د کارگراتری دسه یا دنگ راک اینگیلیسی یه که تونس وا پراگرسیو و سایکدلیک، بیتیا فلسفی، وه کار گرتن ازماشتکاری دنگ و ره وندیاری کردن اجرا دنگ زنه نازارین، فره د ریتراز دنگ مین زایاره یی خوش سرانجوم با.سرچشمه[آلشتکاری]