پارتی لیکۊد

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لیکۊد
הַלִּיכּוּד
رٱدیارکون بنیامین نتانیاهۊ
رٱڤٱندیٛاری بیٱ د

۱۹۷۳(یٱکاگری)

۱۹۸۸ (سر یٱک کاری)
نڤیسگٱ یا

ساختمۊ متسودات ضعو
خیاڤۊ شا جورج

تل آڤیڤ، اٛسرائیل
Membership  (۲۰۱۲) ۱۲۵٬۰۰۰
ڤیر ۉ باڤٱرکو

صھیونیسم
نۏ صھیونیسم
پٱر و پیم داری
صھیونیسم دوڤارتٱ نیٱر

لیبرالیسم اومۊری
جاگٱ سیاسی راست مینجایی و راست
رٱنڳ      آڤی
کنست
۳۰ / ۱۲۰
نشودیارکوݩ اْنتخاڤاتی
מחל
دیارگٱ
www.likud.org.il

پارتیلیکۊد چوٙأ:ڤ عبری٬ هومبٱراڤٱرٱ ڤا قورس بیئن٬ یاٛ گئل د پارتیا ڤیرا راست سکۊلار ٱ. ای پارتی د سال ۱۹۷۳ زارۊیی ڤا دال رٱڤٱندیاری یاٛ گئل ساڤار پارلمانی ڤا لادئراری ڤیرا راست د ری ڤ ری پارتی کارگر اٛسرائیل و رٱسسن د دۉلت داری ڤ دس موناخیم بگین رٱڤٱندیاری بی.

سرچشمٱ[آلشتکاری]