پئنتاگون

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پئنتاگون
The Pentagon January 2008.jpg
خطای لوآ در ماجول:Location_map در خط 389: The value "-۷۷٫۰۵۵۹۶" provided for longitude is not valid.
دۊنسمٱنیا کولی
هال و بال تأموم بییە
شیڤٱ مئماری نئوکئلاسیسم
جاگٱ آرلینگتون (ڤیرجینیا)
تیارگٱیا Coordinates: Unable to parse latitude as a number:۳۸٫۸۷۰۹۹
شورۊ ساخت ۱۱ سئپتامر ۱۹۴۱
تٱمۊم بیئن ساخت ۱۵ جانڤیە ۱۹۴۳
قٱرج ۸۳ مئلیوٙن دولار
بأرزی
بٱرزی ۷۷ فوت ۳٫۵ اینچ (۲۳٫۵۵۹ m)
سٱخم بالا ۵
چیا کیٛسمداری
شومارٱ تٱبٱقٱیا ۷
جاگٱپی تٱبٱقٱیا ۶٬۶۳۶٬۳۶۰ فوت‌مربع (۶۲۰٬۰۰۰ m2)
کشیاری و ساخت
مالک ڤئزارأت دأفاع کاری ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا
پیمۊنکار ٱسلی جان مأک شین.
مئمار

جورج بئرگ ئستورم

دئیڤید جی ڤیتمئر
دۊنسمٱنیا هٱنی
پارکینگ ۶۷ ھئتکار

پئنتاگون چوٙأ:ڤئ ئینگیلیسی مینجاڤأن و لیزگە فأرموٙنیاری ڤئزارأت دأفاع کاری ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکاە. ئی ساختئموٙ ھا د تیرنئشوٙ ۴۸. Rotary Road, Arlington, Virginia ۲۲۲۱۱ و نئشوٙدیارکون نیروٙیا جأنیاری ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکاە. کألیمە پئنتاگون بیشتئر سی داسوٙن ڤئزارأت دأفاع کاری ڤئ کار گئرئتە بوٙە. ئی ساختئوٙم ڤئ دأس مئعمار ئمریکایی جورج بئرگ ئستورم (۱۸۷۶–۱۹۵۵) کئشیاری بی و ڤئ دأس جان مأک شین پئیموٙنکار فیلادئلفیایی رأڤأندیاری بی و د ڤیرگار ۱۵ جانڤیە ۱۹۴۳ تأموم بییە. ئی ساختئموٙ مینجا کول ساختئموٙنیا دونیا بیشتئری گوجایئشت نە دارە. پئنتاگون نئزیک ڤئ ۲۸۰۰۰ کأس جأنیار و کارمأند و نئزیک ڤئ ۳۰۰۰ کأس سی خأدأمات دارە. ئی ساختئموٙ پأنج سیکە و د ڤأر گئرئتە ۵ طأڤأقە ری زئمی و ۲ طأڤأقە زیرزئمینە. پئنتاگون، د ھأر طأڤأقە ۵ گئل رارو دارە و سأریأک ۷۸ کئلومئتر رارو دارە. پئنتاگون د زوٙن یوٙنانی بوٙأ ڤئ پأنج سیک .

جاگأپی[آلشتکاری]

  • کول جاگأپی زئمی: ۲٫۴ کئلومئتر چارسیک
  • ھأزینە: ۲۲۴۵٬۰۰۰ دولار
  • پول و پول ھأڤایی:۲۱ گئلە


سأرچئشمە[آلشتکاری]