پئلاتاس دی سوبئرانیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
پئلاتاس دی سوبئرانیا

پئلاتاس دی سوبئرانیا (plazas de soberanía del norte de Africa ھومبأراڤأرە ڤا راساگە یا حوکوٙمأتی شومال آفریقا) راساگە یا زیر نأخیز ئسپانیاە کئ ھان د شومال ھومپئیڤأند آفریقا. ئی راساگە یا ۱۴۵٬۳۳۶ کأس نوفوٙس دارئن و مأراکئش موٙە ھأمە ئی راساگە یا ھین مئنئن.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]