ٱندازٱ یاری نٱرم‌ٱفزار

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجوٱندازٱیاری نٱرم ٱفزار (ڤ اْنڳلٛیسی:Software engineering) یٱنؽ اْستفادٱ د ٱسلؽا ٱندازٱیاری ڤجا ۉ موناسب سی تۉلٛید ۉ اْرائٱ مٱئسۊل نٱرم ٱفزاری ڤا کاٛفیئٱت کاْ قابل اْتمینوݩ ۉ ڤا سٱرفٱ بیٱ ۉ ڤ ری ماشینؽا ڤاقعی ڤ تۉر کارآمدؽ کنش داشتۊئٱ.

ٱندازٱیاری نٱرم ٱفزاری یاٛ رٱڤش سیستماتیک، ڤ رزگ ۉ داٛئیق سی ساخت ۉ اْرائٱ مٱئسۊلؽ نٱرم ٱفزاری ڤا کاٛفیئٱت ٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]