ٱنجومیار موهٱندسی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
موهٱندسی ٱنجومیار دونسمٱنی یؽ ئٱ مورٱکب د مٱبهٱسؽا نٱرم ٱفزار. اؽ رشتٱ ڤ تیشک موهٱندسی نٱرم ٱفزار ڤا تٱرایی ۉ توسعٱ ۉ تۉلٛید سیستمؽا ٱنجومیاری د هٱر دۏ تٱلٛ سٱخت ٱفزار ۉ نٱرم ٱفزار سر ۉ کار دارٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]