ٱمیر کٱبیر

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میرزا تٱقی خوݩ
AmirKabir naghashbashi.jpg
نوخوس ڤٱزیر ایران
مٱشغۊل ڤ کار

12 ماٛی 1848 – 13 نوڤامر 1851

پاتشا ناصرالدین شا
نوئا د حاج میرزا آقاسی
دما د میرزا آقاخان نۊری
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن 1807
ھٱزاڤٱ، فٱراھان، ایران
د دۏنیا رٱتن 1852
کاشوݩ، ایران
پارتی سؽاسی خودسلادار
هومسر مٱلکزادٱ عزٱتودولٱ
دین شیعٱ اْسلام

«میرزا مومٱ تقی خوݩ فٱراھانی» (ڤ دیر اومایٱ د : ۱۱۸۶، د دۏنیا رٱتٱ د:۲۰ ئنٱ زٱنون ۱۲۳۰) نوم دؽار بیٱ ڤ ٱمیرکٱبیر، یٱکؽ د نوخوس ڤٱزیرؽا اْیران د گات ناصرالدین‌ شا قاجار بی. سامون آلشتکاریا ٱمیرکٱبیر قرؽ دما د نوخوس ڤٱزیر بینش شرۊ بی ۉ تا گات د دۏنیا رٱتنش اْدامٱ داشت.

زئشت[آلشتکاری]

کارؽا[آلشتکاری]

کلٛ کردن دونسمۉنیجۊر د خارج[آلشتکاری]

دۏرس کردن دارالفنون[آلشتکاری]

کارؽا مٱزهٱبی ۉ دینی[آلشتکاری]

کارؽا اومۊری[آلشتکاری]

رٱڤٱندؽاری ٱرتش[آلشتکاری]

د دۏنیا رٱتن[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]