ویکی پدیا عروی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Wikipedia-logo-ar.png

ویکی‌ پدیا عروی (وه عروی ویکیبیدیا العربیة) نسقه عروی مالگه ویکی‌پدیا ئه و د جوئیه ۲۰۰۳ دروس بیه.

د ویرگار ۳۰ می ۲۰۱۱ ای دونسمنامه وا بیشتر د ۱۴۷٬۰۰۰ گوتار د جاگه بیس و ششم و تا ویرگار ۷ اکتور ۲۰۱۲ ای دونسمنامه وا بیشتر د ۱۹۷٬۰۰۰ گوتار د جاگه بیس و سئم ویکی‌ پدیایا بی.

ای دونسمنامه د ۲۱ اکتور ۲۰۱۲ د ۲۰۰٫۰۰۰ نیسه رسس و همچنو د جاگه بیس و سئم بی.

شلک تراز پیشکرد[ڤیرایشت]

 • ۲۵ دسامر ۲۰۰۵: ۱۰ هزار گوتار
 • ۲۵ فوریه ۲۰۰۶: ۱۰ هزار کارور
 • ۹ فوریه ۲۰۰۷: ۵۰ هزار کارور
 • ۱۶ سپتامر ۲۰۰۷: ۱ میلیون ویرایشت
 • ۷ دسامر ۲۰۰۷: ۱۰۰ هزار کارور
 • ۳۱ دسامر ۲۰۰۷: ۵۰ هزار گوتار
 • ۵ اوت ۲۰۰۸: ۲ میلیون ویرایشت
 • ۳۰ اوت ۲۰۰۸: ۷۵ هزار گوتار
 • ۱۷ اکتور ۲۰۰۸: ۱۵۰ هزار کارور
 • ۳ آوریل ۲۰۰۹: ۳ میلیون ویرایشت
 • ۱۸ می ۲۰۰۹: ۲۰۰ هزار کارور
 • ۲۵ می ۲۰۰۹: ۱۰۰ هزار گوتار
 • ۵ سپتامر ۲۰۰۹: ۴ میلیون ویرایشت
 • ۲۷ دسامر ۲۰۰۹: ۲۵۰ هزار کارور
 • ۱۸ مارس ۲۰۱۰: ۵ میلیون ویرایشت
 • ۱ اوت ۲۰۱۰: ۳۰۰ هزار کارور
 • ۱۲ نوامر ۲۰۱۰: ۶ میلیون ویرایشت
 • ۲۳ جوئن ۲۰۱۱: ۷ میلیون ویرایشت
 • ۲۷ جوئن ۲۰۱۱: ۱۵۰ هزار گوتار
 • ۱۱ جانویه ۲۰۱۲: ۸ میلیون ویرایشت
 • ۱۶ جولای ۲۰۱۲: ۹ میلیون ویرایشت
 • ۲۱ اکتور ۲۰۱۲: ۲۰۰ هزار گوتار

عسگدونی[ڤیرایشت]

نشون دیاریا د فونتیا جور وا جور ویکی‌ پدیا عروی:

پیوند وه در[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]