ولفگانگ آمادئوس موتسارت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Mozart c. 1780, detail from portrait by Johann Nepomuk della Croce

ولفگانگ آمادئوس موتسارت[۱][۲] (۲۷ جانویه ۱۷۵۶ -د دنیا رئته د ۵ دسامر ۱۷۹۱) دنگساز اتریشی، و یه د نابغه یا مسلم دنگ شناس گپ کلاسیک بی.

نومگه کاریا موتسارت[آلشتکاری]

سمفونیا[آلشتکاری]

سمفونیا گات بچه یی (د سال ۱۷۶۴ تا ۱۷۷۱)[آلشتکاری]

وزن و اوزار دنگ[آلشتکاری]

اوزاری که سی سمفونی گل وه کار گرته بوئن ونونن: ۲ کلارینت قره نی ۲ نأقارأ و harpsichard (یه جور چنگ که چی پیانو ها د میز) و رجیا.

کار د ۳ جمشت انجوم بوئه:

 1. ضرب (دنگ) فره شاد ۴/۴
 2. ضرب (دنگ),C minor ۲/۴ وه آرومی،c جزئی
 3. Presto ۳/۸ تند

سمفونیا گات سالزبورگ (د سال ۱۷۷۲ تا ۱۷۸۱)[آلشتکاری]

 • سمفونی شماره ۱۵ ک ۱۲۴
 • سمفونی شماره ۱۶ ک ۱۲۸
 • سمفونی شماره ۱۷ ک ۱۲۹
 • سمفونی شماره ۱۸ ک ۱۳۰
 • سمفونی شماره ۱۹ ک ۱۳۲
 • سمفونی شماره ۲۰ ک ۱۳۳
 • سمفونی شماره ۲۱ ک ۱۳۴
 • سمفونی شماره ۲۲ ک ۱۶۲
 • سمفونی شماره ۲۳ ک ۱۸۱
 • سمفونی شماره ۲۴ ک ۱۸۲
 • سمفونی شماره ۲۵ ک ۱۸۳/۱۸۳d
 • سمفونی شماره ۲۶ ک ۱۸۴
 • سمفونی شماره ۲۷ ک ۱۹۹
 • سمفونی شماره ۲۸ ک ۲۰۰
 • سمفونی شماره ۲۹ ک ۲۰۱
 • سمفونی شماره ۳۰ ک ۲۰۲


کنسرتو[آلشتکاری]

کنسرتویاپیانو[آلشتکاری]

 • کنسرتوی پیانو شماره ۱ ک ۳۷ سال ۱۷۶۸
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲ ک ۳۹ ک سال ۱۷۶۸
 • کنسرتوی پیانو شماره ۳ ک ۴۰ سال ۱۷۶۸
 • کنسرتوی پیانو شماره ۴ ک ۴۱ سال ۱۷۶۸
 • کنسرتوی پیانو شماره ۵ ک ۱۷۵ سال ۱۷۷۳
 • کنسرتوی پیانو شماره ۶ ک ۲۳۸ سال ۱۷۷۶
 • کنسرتوی پیانو شماره ۷ ک ۲۴۲ سال ۱۷۷۶
 • کنسرتوی پیانو شماره ۸ ک ۲۴۶ سال ۱۷۷۶
 • کنسرتوی پیانو شماره ۹ ک ۲۷۱ سال ۱۷۷۷
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۰ ک ۳۱۶a سال ۱۷۷۹
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۱ ک ۳۸۷a سال ۱۷۸۳
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۲ ک ۳۸۵a سال ۱۷۸۲
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۳ ک ۳۸۷a سال ۱۷۸۳
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۴ ک ۴۴۹ سال ۱۷۸۴
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۵ ک ۴۵۰ سال ۱۷۸۴
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۶ ک ۴۵۱ سال ۱۷۸۴
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۷ ک ۴۵۳ سال ۱۷۸۵
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۸ ک ۴۵۶ سال ۱۷۸۴
 • کنسرتوی پیانو شماره ۱۹ ک ۴۵۹ سال ۱۷۸۴
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲۰ ک ۴۶۶ سال ۱۷۸۵
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲۱ ک ۴۶۷ سال ۱۷۸۵
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲۲ ک ۴۸۲ سال ۱۷۸۵
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲۳ ک ۴۸۸ سال ۱۷۸۶
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲۴ ک ۴۹۱ سال ۱۷۸۶
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲۵ ک ۵۰۳ سال ۱۷۸۶
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲۶ ک ۵۳۷ سال ۱۷۸۸
 • کنسرتوی پیانو شماره ۲۷ ک ۵۹۵ سال ۱۷۹۱

کنسرتویا ویولون[آلشتکاری]

 • کنسرتوی ویولن شماره ۱ ک ۲۰۷ سال ۱۷۷۵
 • کنسرتوی ویولن شماره ۲ ک ۲۱۱ سال ۱۷۷۵
 • کنسرتوی ویولن شماره ۳ ک ۲۱۶ سال ۱۷۷۵
 • کنسرتوی ویولن شماره ۴ ک ۲۱۸ سال ۱۷۷۵
 • کنسرتوی ویولن شماره ۵ ک ۲۱۹ سال ۱۷۷۵

کنسرتویا هنی[آلشتکاری]

 • کنسرتو برای باسون ک ۱۹۱ د سال ۱۷۷۴
 • کنسرتو برای هارپ و فلوت ک ۲۹۹ د سال ۱۷۸۸
 • کنسرتوی فلوت شامره ۱ ک ۳۱۳ د سال ۱۷۷۸
 • کنسرتوی فلوت شامره ۲ ک ۳۱۴ د سال ۱۷۷۸

کنسرتی سمفونیا[آلشتکاری]

 • سمفونی کنسرتی سی ویلن، وییولا، و ارکستر، ک ۳۶۴
 • سمفونی کنسرتی سی اُبوا، کلارینِت، و باسون، ک ۲۹۷b

کاریا تک سازی[آلشتکاری]

 • سونات پیانو شماره ۱ ک ۲۷۹
 • سونات پیانو شماره ۲ ک ۲۸۰
 • سونات پیانو شماره ۳ ک ۲۸۱
 • سونات پیانو شماره ۴ ک ۲۸۲
 • سونات پیانو شماره ۵ ک ۲۸۳
 • سونات پیانو شماره ۶ ک ۲۸۴
 • سونات پیانو شماره ۷ ک ۳۰۷
 • سونات پیانو شماره ۸ ک ۳۰۸
 • سونات پیانو شماره ۹ ک ۳۱۱
 • سونات پیانو شماره ۱۰ ک ۳۳۰
 • سونات پیانو شماره ۱۱ ک ۳۳۱
 • سونات پیانو شماره ۱۲ ک ۳۳۲
 • سونات پیانو شماره ۱۳ ک ۳۳۳
 • سونات پیانو شماره ۱۴ ک ۴۵۷
 • سونات پیانو شماره ۱۵ ک ۵۳۳
 • سونات پیانو شماره ۱۶ ک ۵۴۵
 • سونات پیانو شماره ۱۷ ک ۵۴۷a
 • سونات پیانو شماره ۱۸ ک ۵۷۰
 • سونات پیانو شماره ۱۹ ک ۵۷۶
 • فانتزی شماره ۱ ک ۳۹۴
 • فانتزی شماره ۲ ک ۳۹۶
 • فانتزی شماره ۳ ک ۳۹۷
 • فانتزی شماره ۴ ک ۴۷۵

سرنادیا، دیورتیمیا، و کاریا سازی هنی[آلشتکاری]

 • اینه کلاینِ ناختمونیک (ک Eine kleine Nachtmusik) (۵۲۵) سرناد سی سازیا سیمی
 • سرناد سی ۱۳ دسگا بادی (ک ۳۶۱)
 • دیوِرتیمِنتی (ک ۱۳۶) تا (ک ۱۳۸) - روشت اوِرتور (Overture) ایتالیایی داردند

مَس‌ها[آلشتکاری]

 • مس تاج نیائن، (Krönungsmesse) (ک ۳۱۷)
 • مَس عالی (Große Messe) (ک ۴۲۷)
 • رکوئیم مَس (Requiem) (ک ۶۲۶) اخرین آرنگ وه
 • اِگسولتاته یوبیلانته (Exdultatet, jubilante)(ک ۱۶۵)
 • اَوه وِروم کًرپوس (Ave verum corpus) (ک ۶۱۸)

نومگه اپرایا[آلشتکاری]

 • Die Schuldigkeit des ersten Gebot
 • Apollo und Hyacinth
 • Bastien und Bastienne
 • La finta semplice
 • Mitridate, Re di Ponto
 • Ascanio in Alba
 • Betulia liberata
 • Il sogno di Scipione
 • Lucio Silla
 • La finta giardiniera / Die verstellte Gärtnerin
 • شاه شبان (Il re pastore)
 • Zaide
 • Idomeneo
 • دوزی د حرمسرا (Die Entführung aus dem Serail)
 • L'oca del Cairo
 • Lo sposo deluso ossia La rivalità di tre donne per un solo amante
 • اجرایار(Der Schauspieldirektor)
 • بهی برون فیگارو (Le nozze di Figaro)
 • دون جيوڤاني (Don Giovanni)
 • زنیا همه همو جورن (Così fan tutte)
 • رئم کردن تیتو (La clemenza di Tito) (ک ۶۲۱)
 • فلوت جادویی (Die Zauberflöte) (ک ۶۲۰)

سرچشمأ[آلشتکاری]

 1. «گوتن نوم موتسارت د ديارگأ نوم چیانومه (Dictionary.com(
 2. گوتن نوم موتسارت د ديارگأ بارتلبی (Bartleby.com"(