ولات

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

ولات جاگه یی یه که چن گله آستون یا ولاتچه هان دش.

نشقه توپوگرافی هوم بست اوروپا
بهرکنون سیاسی ولاتیا اوروپا ری نشقه

سرچشمه[ڤیرایشت]

ویکی پیدیا انگلسی