هٱدیس سٱقٱلاٛین

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


اٛ مٱردم دۏ چی سی شما ماٛلٛم یٱکؽ ٱئل باٛتم ۉ یٱکؽ تر قورآن خوم ناْ اؽ هٱدیس د هٱقیقٱت بؽانگٱر هٱقیقٱت دۏرس شیعٱ د پاٛرڤی د اؽمامؽا مٱسۊم ٱ.

مٱنی سقل[آلشتکاری]

سقل د لٛۉغٱت ڤ مٱنی بار گروݩ ۉ گٱنج ٱ.[۱]


سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. ساٛلٛؽ ڤ هٱدیس سٱقٱلاٛین، ساٛئد عٱلٛی میلٛانی