هوئسکا (آستوٙن)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Localización provincia de Huesca.png

هوئسکا نوم یه گل د آستونیا ولات اسپانیا هئ که مینجاونش شهر هوئسکا هئ و ای آستون 202 گل دهسو داره.

سرچشمه[ڤیرایئشت]