هاستن ۉ داٛئن

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
در P0 و Q0 مونهٱنی داٛئن ۉ هاستن یٱکتری ناْ قٱت کردنٱ. اؽ نۏقتٱ قیمٱت تٱعادولی ناْ نشوݩ ماٛئٱ. کوت A مازاد هاستن ۉ کٱمبۊد داٛئن ۉ B کٱمبۊد هاستن ۉ مازاد داٛئن ناْ نشوݩ ماٛئٱ.

داٛئن ۉ هاستن (اْنڳلٛیسی:Supply and demand) یاٛ مودل اۊمۊری ئٱ کاْ ٱسٱر قیمٱت ناْ ڤ ری مقدار د بازار هومالی بٱررسی میکٱ. قیمٱت ڤ ری مقدار هاستن د لٛا مٱسرٱف کنؽا ۉ مقدار تۉلٛید د لٛا عٱرزٱکنؽا ٱسٱر مؽ نؽئٱ. د نٱتیجٱ اومۊری د قیمٱت ۉ مقدار ڤ تٱعادول مؽرٱسٱ. عاملؽا تر موئٱسر د تٱعادول اومۊری هٱم د اؽ مودل باعس آلشت هاستن ۉ داٛئن مۊئٱن.


سرچشمٱ[آلشتکاری]