نیکولا سارکوزی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نیکولا سارکوزی
Nicolas Sarkozy February 2015.jpg
بیس و سئیومی سأرکوٙمأرە ڤولات فأرانسە
مٱشقۊل ڤ کار

۱۶ مئی ۲۰۰۷ – ۱۵ مئی ۲۰۱۲

نوخوس ڤٱزير فرانسوا فیون
نئھا د جاک شیراک
دئما د فئرانسوٙا ئوٙلاند-
Co-Prince of Andorra
مٱشقۊل ڤ کار

۱۶ مئی ۲۰۰۷ – ۱۵ مئی ۲۰۱۲
Served with Joan Enric Vives Sicília

نوخوس ڤٱزير
Representative
نئھا د جاک شیراک
دئما د فئرانسوٙا ئوٙلاند
رأدیارکون پارتی ڤیرا کوٙمأرە
مٱشقۏل ڤ کار
ڤیرگار گوماشتٱ کاری

۳۰ مئی ۲۰۱۵

یاریکار سرکۊمرٱ Nathalie Kosciusko-Morizet
نئھا د پارتی رأڤأندیاری بی
رأدیارکون پارتی یأکاگئری سی جومئشت خألک
مٱشقۊل ڤ کار

۲۹ نوڤامر ۲۰۱۴ – ۳۰ مئی ۲۰۱۵

یاریکار سرکۊمرٱ Nathalie Kosciusko-Morizet
نئھا د
دئما د پارتی جأم بی
مٱشقۊل ڤ کار

۲۸ نوڤامر ۲۰۰۴ – ۱۴ مئ ۲۰۰۷

یاریکار سرکۊمرٱ Jean-Claude Gaudin
نئھا د Jean-Claude Gaudin (acting)
دئما د Jean-Claude Gaudin (acting)
ڤأزیر ڤولات فأرانسە
مٱشقۊل ڤ کار

۲ جوٙأن ۲۰۰۵ – ۲۶ مارس ۲۰۰۷

سرکۊمرٱ جاک شیراک
نوخوس ڤٱزير دوٙمینیک دۊ ڤیلپأن
نئھا د دوٙمینک دۊ ڤیلپأن
دئما د فئرانس باریوٙن
مٱشقۊل ڤ کار

۷ مئی ۲۰۰۲ – ۳۰ مارس ۲۰۰۴

سرکۊمرٱ جاک شیراک
نوخوس ڤٱزير ژان پیر رافارن
نئھا د دأنیئل ڤیلان
دئما د دوٙمینیک دۊ ڤیلپأن
سأردیڤوٙنکار لیر ھومفئکری ئو دو سئن
مٱشقۊل ڤ کار

۱ آڤریل ۲۰۰۴ – ۱۴ مئی ۲۰۰۷

نئھا د چارلز پاسکو
دئما د پاتریک دوٙاجئن
ڤأزیر دارایی فأرانسە
مٱشقۊل ڤ کار

۳۱ مارس ۲۰۰۴ – ۲۹ نوڤامر ۲۰۰۴

سرکۊمرٱ جاک شیراک
نوخوس ڤٱزير جان پی یئر رافارأن
نئھا د فئرانسیس میر
دئما د Hervé Gaymard
ڤأزیر بوٙجە
مٱشقۊل ڤ کار

۳۰ مارس ۱۹۹۳ – ۱۱ مئی ۱۹۹۵

سرکۊمرٱ فئرانسوٙا میتران
نوخوس ڤٱزير دئڤار بالادور
نئھا د Michel Charasse
دئما د François d'Aubert
شأرڤادار نوی سور سئن
مٱشقۊل ڤ کار

۱۴ آڤریل ۱۹۸۳ – ۷ مئی ۲۰۰۲

نئھا د Achille Peretti
دئما د Louis-Charles Bary
دۊنسمنیا شخسی
ڤ دی اۊمائن Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bocsa
1955
پاریس، فأرانسە
پارتی سیاسی The Republicans
ڤابستاٛیی سیاسی هٱنی RPR (دئما د ۲۰۰۲)

یأکاگئری سی جومئشت خألک (۲۰۰۲–۱۵)

هومسر
بچٱیا پی یئر(کولیولی)

جان (کولیولی)
لوٙئیز (سیگانئر آلبنیز)

جاگٱ آموختارکاری دوٙنئسمأنیجا پاریس أفتونئشین نانتس

مأدرئسە دوٙنئسمأنیا سیاسی (not a graduate)

دین کئلئسیا کاتوٙلیک
اٛمزا
دیارگٱ Official website

نیکولا سارکوزی چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۸ جانڤیە ۱۹۵۵ د پاریس) یئ گئل سیاسأتکار و سأرکوٙمأرە ڤولات دئمایی فأرانسە أ کئ د روٙز ۱۶ مئی ۲۰۰۷ بی ڤئ سأرکوٙمأرە ڤولات فأرانسە.

دئماتئری[ڤیرایشت]

ڤئ د روٙز ۲۸ جانڤیە سال ۱۹۵۵ زایئشتی د شأر پاریس ئوٙما ڤئ دی. بوٙأش مأجارئستانی و داش فأرانسئ یی یە. بوٙأش دأرتیج کار و داش ڤاکیل بییئن. ۵۷ کأس د حوٙنئڤادە دا نیکولا سارکوزی د ھولوکاست و د گات جأن جأھوٙنی دویوم کوشتە بییئن.[۱]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. Sarkozy's Jewish roots, The Australian Jewish News