نیویورک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
ڤولاتچە نیویورک
بئیرأق New York State seal of New York
بئیرأق نئشوٙ
نوم موستأعار: ڤولاتچە ئمپئراتوٙری
شوعار: Excelsior (Latin)
Ever upward
Map of the United States with New York highlighted
زوٙنا جاڤأنە نارە
زوٙنا قئسە کئردئنی ئینگیلسی (فأقأط) 72%
ئسپانیایی 14%
زوٙنا ھأنی 14%"
نوم خألکمأنی نیویورکی
مینجاڤأن آلبانی
گأپتئری شأر شأر نیویورک
کألوٙن شأر New York City metropolitan area
جاگأپی گیرینج27th
جاگأپی کول 54,555 sq mi
(141,300 km2)
پأنا 285 miles (455 km)
دئرازا 330 miles (530 km)
دأرصأد ئو 13.5
پأنا ڤولات شئناسی 40° 30′ N to 45° 1′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 71° 51′ W to 79° 46′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس4th
نوفوٙس کول 19,746,227 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 416.42/sq mi  (159/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس7th
بئلأنگی
بأرزتئری جا Mount MarcyElevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.
5,344 ft (1628.85 m)
میوٙنە 1,000 ft  (304.8 m)
پأستئری جا Atlantic Ocean
sea level
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری July 26, 1788 (11th)
فأرموٙندار Andrew Cuomo (D)
جانئشین فأرموٙندار Kathy Hochul (D)
قوڤە موقأنأنە New York Legislature
 • مأجلئس عالی State Senate
 • مأجلئس ھاری State Assembly
سئناتوریا Chuck Schumer (D)
Kirsten Gillibrand (D)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 18 Democrats,
9 Republicans (list)
راساگە گاتی Eastern: UTC -5/-4
رازینە ئیزو 3166 US-NY
کوچئک بییە نوم NY,
دیارگە www.ny.gov

نیویورک یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د شومال أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر آلبانی یە.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]