نیومئکزیکو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
State of New Mexico
بئیرأق New Mexico State seal of New Mexico
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: Land of Enchantment
شوعار: Crescit eundo (It grows as it goes)
Map of the United States with New Mexico highlighted
زوٙنا جاڤأنە (see text)
زوٙنا قئسە کئردئنی
  • English 63.96%
  • Spanish 28.45%
  • Navajo 3.5%
  • other 4.09%
نوم خألکمأنی New Mexican
مینجاڤأن Santa Fe
گأپتئری شأر Albuquerque
کألوٙن شأر Albuquerque metropolitan area
جاگأپی گیرینج5th
جاگأپی کول 121,589 sq mi
(315,194 km2)
پأنا 342 miles (550 km)
دئرازا 370 miles (595 km)
دأرصأد ئو 0.2
پأنا ڤولات شئناسی 31° 20′ N to 37° N
دئرازا ڤولات شئناسی 103° W to 109° 3′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس36th
نوفوٙس کول 2,085,572 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 17.2/sq mi  (6.62/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس45th
بئلأنگی
بأرزتئری جا Wheeler Peak
13,167 ft (4013.3 m)
میوٙنە 5,700 ft  (1,740 m)
پأستئری جا Red Bluff Reservoir
2,844 ft (867 m)
دئما ڤولاتچە بییئن New Mexico Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری January 6, 1912 (47th)
فأرموٙندار Susana Martínez (R)
جانئشین فأرموٙندار John Sánchez (R)
قوڤە موقأنأنە New Mexico Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا (list)
راساگە گاتی Mountain: UTC −7/−6
رازینە ئیزو 3166 US-NM
کوچئک بییە نوم NM,
دیارگە www.newmexico.gov

نیومئکزیکو یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د ھارگە أفتونئشین ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر سانتافئ ە.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]