نرماندی لاهار

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Basse-Normandie.svg

نرماندی لاهار نوم یه گل د راساگه یا ولات فرانسه ئه که مینجاونش شهر کان ه.

سرچشمه[ڤیرایشت]