نامیبیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Namibia.svg

نامیبیا یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د ھارگە أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر ڤیندھوک ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]