ناخون نایوک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Seal Nakhon Nayok.png

ناخون نایوک نوم یه گل د آستونیا ولات تایلند ه که مینجاونش شهر ناخون نایوک ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]