ناخون راتچاسیما

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ناخون راتچاسیما
นครราชสีมา
Province
Nakhon Ratchasima Province
مجستمه کیخا لو
مجستمه کیخا لو
باٛرٱقناخون راتچاسیما
باٛرٱق
Official seal of ناخون راتچاسیما
نشوݩ
نشقه تایلند
نشقه تایلند
ولات  Thailand
مینجاون شهر ناخون راتچاسیما
دۉلت
 • فرماندار رافی فونگ باتیک
جاگٱپی
 • جاگٱپی کول
۲۰٬۴۹۴ km۲ (۷٬۹۱۳ sq mi)
نوفۊس(۲۰۱۴)
 • نوفۊس کول ۲٬۶۲۰٬۵۱۷[۱]
 • تٱپسن نوفۊس
راساگٱ گاتی گات مین زایاره یی تایلند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ TH-30
دیارگٱ www.nakhonratchasima.go.th

ناخون راتچاسیما نوم یه گل د آستونیا ولات تایلند ه که مینجاونش شهر ناخون راتچاسیما ئه. ناخون راتچاسیما بیشتر وا نوم کورات د ولات تایلند نوم دیار آستونا هومسا ای آستون چایافوم، ،خون کائن، بوری رام ،ساکائو، پراچینبوری، ناخون نایوک، سارابوری و لوپ بورین، مینجاون ای آستون ها د محدوده موئه آنگ ناخون راتچاسیما که بیشتر وش موئن کورات یا خورات، د زون خمر وه ای آستون موئن نوکور راچ سیئه ما و د زون مالایی ای آستون و نوم نگارا راجا سیمائه.

ولات شناسی[آلشتکاری]

پارک زایاره یی خائو یای

ای آستون ها د افتونشین تری جاگه د فلات خورات،که د دره گلال چائو فرایا وا رشنه که یا فتچابون و دونگ فایا ین جگا موئه. دو گل پارک زایاره یی هان د ای آستون وا نومیا: خائو یای د افتونشین ای آستون و ثاپ لان د هارگه ای آستون، ای دوگل پارک هان د رشنه که یا سانکام فائنگ. ای آستون یه گل د آستونیا جاگر و گپ د فلات خوراته و دروازه آستونایی که هان د شمال ولات تایلند؛ ای آستون 259 کلومتر د بانکوک دیره و جاگپیش 20495 کلومتر چارگوشه که گپتری آستونه که ها د ولات تایلند و رئزشت ای آستون رئزشت خمریه که فره نازاره.ویرگار[آلشتکاری]

راساگه جایایی که هان د چارقر ناخون راتچاسیما د گات امپراتوری خمر د سده 11 زایشتی نشق فره نازاری داشته. نفوس ای آستون تقریون خمریه. شهر دیار بیه د ایسه که وا نوم موات نوم دیاره د سده 17 زایشتی وه دست امپراتور نارای که افتونشین تری راساگه د امپراتوری سیام بی ره وندیاری بیه. ای آستون نشق فره گپی د اموری سیاسی تایلند د سده نوزده زایشتی داشته.د سده نوزده زایشتی سچه قطار اوما د آستون راتچاسیما و ای آستون نه وصل کرد د راساگه یا شمالی.

بهرکنون دیوونکاری[آلشتکاری]

نشقه آمفوئه
حومه شهر ناخون راتچاسیما
درگه اصلی خورات

ای آستون 32 گل محدوده یا آمفوئه داره که کلا 236 زیر بهرجا و د کل نزیک 3800 روستا داره.


دونسمنیا خلکمن محدوده یا
کلاس نوم راساگه جا
(کلومتر چارگوش.)
دیری د
دیوونجا آستون
(کلومتر چارگوش.)
ره وندیاری زیربهرجا
(واحد)
روستا
(واحد)
نفوس.
پیا زن کل
ویجه
موئه آنگ ناخون راتچاسیما
755.596 0 1895 25 243 212,627 221,211 433,838
1
دان خون سوت
1,428.14 84 1908 16 220 62,571 63,347 125,918
1
بوآ یای
305.028 101 1886 10 121 41,855 42,278 84,133
1
پاک سونگ
1,374.32 34 1910 16 213 56,716 58,950 115,666
1
فیمای
896.871 60 1900 12 208 64,421 66,024 130,445
1
سیخیو
1,247.07 45 1955 12 169 60,898 61,163 122,061
1
پاک چونگ
1,825.17 85 1955 12 217 91,146 91,685 182,831
2
خون بوری
1,816.85 58 1939 12 152 46,086 47,167 93,253
2
چاکارات
501.672 40 1953 8 108 34,441 34,643 69,084
2
چوک خای
503.917 30 1905 10 126 37,297 39,223 76,520
2
نون سونگ
676.981 37 1897 16 195 62,639 65,374 128,013
2
پراتای
600.648 97 1961 13 148 38,622 38,761 77,282
2
سونگ نوئن
782.853 36 1901 11 125 38,429 40,181 78,610
2
هوای تالائنگ
495.175 65 1961 10 120 37,443 37,131 74,574
2
چوم فوانگ
540.567 98 1959 9 130 40,918 41,038 82,161
3
سوئنگ سانگ
1,200.24 88 1976 6 84 33,733 33,302 67,032
3
خونگ
454.737 79 1938 10 155 40,052 41,076 81,128
3
نون تای
541.994 28 1900 10 131 36,126 37,592 73,718
3
خام ساکائه سانگ
297.769 50 1968 7 72 21,423 21,753 43,176
3
کائنگ سانم نانگ
107.258 130 1986 5 56 18,782 19,054 37,836
3
وانگ نام خیائو
1,130.00 70 1992 5 83 20,416 20,503 40,910
4
بان لوئه یام
218.875 85 1976 4 39 10,620 10,732 21,351
4
نونگ بومانگ
590.448 52 1983 9 104 29,424 29,316 58,740
4
تفاراک
357.465 90 1995 4 58 12,002 11,451 23,453
4
فارا تونگ خام
359.522 45 1996 5 74 21,260 21,680 42,940
4
سیدا
162.825 85 1997 5 50 12,087 12,133 24,220
4
بوا لای
106.893 103 1997 4 45 12,374 12,450 24,824
4
نون دائنگ
193.407 30 1989 5 65 12,597 12,984 25,581
4
خام تالائه سو
203.605 22 1966 5 46 14,091 14,021 28,112
4
موئه آنگ یانگ
255.522 110 1995 4 44 14,321 14,038 28,359
4
لام تامن چای
308.457 120 1996 4 59 16,114 15,953 32,067
4
چالوئم فرا کیات
254.093 18 1996 5 61 16,966 17,411 34,377

سرچشمه[آلشتکاری]

  1. "Population of the Kingdom" (in Thai). 2014-12-31. http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf. Retrieved 19 Mar 2015.