نئوموهافزٱ کاری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نئوموهافزٱ کاری (کاْ موخٱفٱف ڤ ڤٱ نئوکان (ڤ اْنڳلٛیسی: Neocon) گوتٱ مۊئٱ) جۏنبشؽ سؽاسی ئٱ کاْ د اْمریکا د دهٱ ۱۹۶۰ د باٛن دموکراتؽایؽ اوما ڤ دیر کاْ د سؽاسٱت مؽنی ۉ خسۊسٱن دٱری اؽ هزب سٱرهٱردٱ بیئن. فرٱ د پاٛرۉیا ڤٱ د جٱریان دۉلٱتؽا جمهۊری ها دهٱیا ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۲۰۰۰ مٱشۊر بیئن. اۉج ٱسٱرنؽاین نئوموهافزٱکاری د دۉلٱتؽا جورج دٱبلٛیۊ بۊش، جورج هربرت ڤاکر بۊش ۉ تونی بلر بی، کاْ ڤنو نٱقش فراٛ د پیشبورد ۉ بٱرنومٱرؽزی سی اْشغال عراق د سال ۲۰۰۳ داشتن.

سرچشمٱ[آلشتکاری]