نئبئراسکا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
State of Nebraska
بئیرأق Nebraska State seal of Nebraska
بئیرأق نئشوٙ
نوم موستأعار: Cornhusker State
شوعار: Equality before the law
Map of the United States with Nebraska highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
نوم خألکمأنی Nebraskan
مینجاڤأن Lincoln
گأپتئری شأر Omaha
کألوٙن شأر Omaha-Council Bluffs
جاگأپی گیرینج16th
جاگأپی کول 77,354 sq mi
(200,520 km2)
پأنا 210 miles (340 km)
دئرازا 430 miles (690 km)
دأرصأد ئو 0.7
پأنا ڤولات شئناسی 40° N to 43° N
دئرازا ڤولات شئناسی 95° 19' W to 104° 03' W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس37th
نوفوٙس کول 1,881,503 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 24.0/sq mi  (9.25/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس43rd
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $44,623 (20th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Panorama Point
5,424 ft (1654 m)
میوٙنە 2,600 ft  (790 m)
پأستئری جا Missouri River
840 ft (256 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Nebraska Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری March 1, 1867 (37th)
فأرموٙندار Pete Ricketts (R)
جانئشین فأرموٙندار Mike Foley (R)
قوڤە موقأنأنە Nebraska Legislature
 • مأجلئس عالی None (unicameral)
 • مأجلئس ھاری None (unicameral)
سئناتوریا Deb Fischer (R)
Ben Sasse (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا Jeff Fortenberry (R)
Brad Ashford (D)
Adrian Smith (R) (list)
راساگە گاتیs  
 • most of state Central: UTC −6/−5
 • panhandle Mountain: UTC −7/−6
رازینە ئیزو 3166 US-NE
کوچئک بییە نوم NE,
دیارگە www.nebraska.gov

نئبئراسکا یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د مینجا ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر لینکولنە.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]