میکل آنج

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


میکل آنج
Miguel Ángel, por Daniele da Volterra (detalle).jpg
نوممیکلانجلو بوناروتی
نوم أصلیمیکلانجلو
ڤئ دی ئوماە د ۱۴۷۵
کاپئرزه نئزیک د آرتزو، ئیتالیا ئیسئنی
د دونیا رأتئن ۱۵۶۴
روم،
رئشنە مجستمه سازی، کشیاری، مئماری و بیت.


میکئل آنج یا میکلانجلو بوناروتی کئشیار، بأردتاش، مئمار و بئیت بأن ئیتالیی یه. کئ د ۶ مارس ۱۴۷۵ د کاپرئزه کئ ها د نئزیکی شأر توٙسکانی ڤئ دی ئوماە. میکئل‌ آنج یئ گئل د هونأریار یا نابئغە ڤیرگار و نوم دیارتئری آئم د گات نۊزایئشتی ئیتالیا ه. ڤئ د ڤیرگار ۱۸ فئڤریە ۱۵۶۴ د روم د دونیا رأت.

سرچشمه[آلشتکاری]