مینئ سوٙتا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Minnesota
بئیرأق Minnesota State seal of Minnesota
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: Land of 10,000 Lakes;
North Star State; The Gopher State; The State of Hockey.
شوعار: L'Étoile du Nord (French: The Star of the North)
Map of the United States with Minnesota highlighted
نوم خألکمأنی Minnesotan
مینجاڤأن Saint Paul
گأپتئری شأر Minneapolis
کألوٙن شأر Minneapolis–Saint Paul
جاگأپی گیرینج12th
جاگأپی کول 86,939 sq mi
(225,181 km2)
پأنا c. 200–350 miles (c. 320–560 km)
دئرازا c. 400 miles (c. 640 km)
دأرصأد ئو 8.4
پأنا ڤولات شئناسی 43° 30′ N to 49° 23′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 89° 29′ W to 97° 14′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس21st
نوفوٙس کول 5,458,333 (2014 est)[۱]
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 67.1/sq mi  (25.9/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس31st
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $58,906 (9th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Eagle Mountain
2,302 ft (701 m)
میوٙنە 1,200 ft  (370 m)
پأستئری جا Lake Superior
601 ft (183 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Minnesota Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری May 11, 1858 (32nd)
فأرموٙندار Mark Dayton (DFL)
جانئشین فأرموٙندار Tina Smith (DFL)
قوڤە موقأنأنە Minnesota Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Amy Klobuchar (DFL)
Al Franken (DFL)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 5 Democrats, 3 Republicans (list)
راساگە گاتی Central: UTC −6/−5
رازینە ئیزو 3166 US-MN
کوچئک بییە نوم MN, Minn.
دیارگە mn.gov

مینئ سوٙتا یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د شومال أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر سینت پالە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]