میلیچأک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میلیچأک
House sparrowIII.jpg
میلیچأک مأمۈلي
Scientific classification
Kingdom: جۈنإڤأریا
Phylum: تنافداریا
Class: بالإنأیا
Order: میلیچیا[۱]
Suborder: بالإنأیا دأنگدار[۲]
Family: ملیچأک[۳]
ایلیگر، ۱۸۱۱
سردأسأیا

Passer
Petronia
Carpospiza
Montifringilla

میلیچأک وه بالنه یا حونواده میلیچأکیا کوته بوئه که خوش د راسه میلیچأک سانیامی گنجه. میلیچأک حونه ای نوم دیارتری گوه میلیچأکأ که د انازه فره ای د کل هوم پیوستیا دنیا و فره تر د راساگه یا شئری زنئی می که.گوئن میلیچأک نزیکترین جونور وئشی د آئم وه حسو می یا.

جۈریا میلیچأک[ڤیرایشت]

 • میلیچأک مئمولی.
 • میلیچأک سینه‌رش.
 • میلیچأک باغی.
 • میلیچأک برفی.
 • میلیچأک داری.
 • میلیچأک گإلال.
 • میلیچأک شۈرأکات.
 • میلیچأک حاکی.
 • میلیچأک تشنی زرد.
 • میلیچأک کوئی. پاره ای د میلیچیا هئن.

میلیچأک مئمولی[ڤیرایشت]

عسگدونی[ڤیرایشت]

سرچشمأ[ڤیرایشت]

 1. Passeriformes
 2. Passeri
 3. Passeridae