میسوٙری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Missouri
بئیرأق Missouri State seal of Missouri
بئیرأق نئشوٙ
نوم موستأعار: The Show Me State
شوعار: Salus populi suprema lex esto (Latin)
Map of the United States with Missouri highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
نوم خألکمأنی Missourian
مینجاڤأن Jefferson City
گأپتئری شأر Kansas City
کألوٙن شأر Greater St Louis Area
جاگأپی گیرینج21st
جاگأپی کول 69,709 sq mi
(180,533 km2)
پأنا 240 miles (385 km)
دئرازا 300 miles (480 km)
دأرصأد ئو 1.17
پأنا ڤولات شئناسی 36° N to 40° 37′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 89° 6′ W to 95° 46′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس18th
نوفوٙس کول 6,063,589 (2014 est.)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 87.1/sq mi  (33.7/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس30th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $46,867 (35th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Taum Sauk Mountain
1,772 ft (540 m)
میوٙنە 800 ft  (240 m)
پأستئری جا St. Francis River at southern Arkansas border
230 ft (70 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Missouri Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری August 10, 1821 (24th)
فأرموٙندار Jay Nixon (D)
جانئشین فأرموٙندار Peter Kinder (R)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Claire McCaskill (D)
Roy Blunt (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 6 Republicans, 2 Democrats (list)
راساگە گاتی Central: UTC −6/−5
رازینە ئیزو 3166 US-MO
کوچئک بییە نوم MO,
دیارگە www.mo.gov

میسوٙری یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر جئفئرسون سیتیە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]