مٱکتٱب ڤیرگارمٱن دمایی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مٱکتٱب ڤیرگارمٱن دمایی کاْ د تۊل ۳۰ سال یٱنؽ د سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رڤاج داشت ڤاکنشؽ د بروئٱر مٱکتٱب کلاسیک بی ۉ ٱسلؽا بؽشتر ڤٱ ناْ مۉرد اْنتقاد قرار دٱ. رٱڤٱندؽارؽا اؽ مٱکتٱب فریدریش لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) ڤیلهم روشر (۱۸۱۷-۱۸۹۴) ۉ هیلد براند (۱۸۱۲-۱۸۷۸) هؽسن.سرچشمٱ[آلشتکاری]