مٱکتٱب اْسالٱت سریشت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم ڤ مٱنی تٱسٱلوت سریشت ۉ آمۊزٱ اومۊری زایاراْیی سریشت ٱ. دۉروݩ هٱیات اؽ مٱکتٱب د سال ۱۷۵۸ هوم زموݩ ڤا «تابلۉ اومۊری» دۏگدۏر کنٱ رٱڤٱندؽار اؽ مٱکتٱب تا سال ۱۷۷۶یٱنؽ د ڤیرگار دٱرتیچ کتاو نوم دیٛار ۉ ٱرزشمٱن «سرڤٱت ۉ ملٱل» آدام اْسمیت ٱ.

د راستی هٱیات اؽ مٱکتٱب هوم زموݩ ڤا پیشکرد دونسمٱنیا ۉ فٱنؽا مکانیک ۉ گٱپ کلونکاری ڤیر ۉ باڤٱرمٱنیا ناتورالیستی (یاٛ جهوݩ بینی فٱلسفی ئٱ کاْ ڤ ٱساس ڤٱ هٱمٱ چی ڤ ڤٱسیلٛٱ تبیعٱت ۉ تبیعٱت تٱنڳؽا ڤ ڤٱسیلٛٱ خوش توزی پزیر ئٱ) ڤ ڤجۊد اوما.


سرچشمٱ[آلشتکاری]