مٱبعٱس

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
عاٛد مٱبعٱس
Iqra.jpg
خوشنڤیسی سۊرٱ علٱق
برگوزار بیٱ شیعٱیا
موهم بیئن گرامی داشتن شرۊ رسالٱت پؽامبٱر اْسلام
جٱشنیا ڤٱنن مٱدیهٱ
رسم و روسۊم دوعا، نماز ۉ غسل موستهٱب
ڤیرگار ۲۷ رجٱب
هومپیڤٱند ڤا مکؽس عشیرةالاقربین

رۊز مٱبعٱس ڤ پایٱ باڤٱرمٱنیا اْسلامی ۉ ڤ اْستناد ڤیرگار دین اْسلام، رۊزؽ ئٱ کاْ موهٱمٱد، پؽامبٱر اْسلام، ڤ گیرینج پؽامبری اْنتخاب مۊئٱ. موسٱلمونؽا باڤٱمٱنی شو ینٱ ئا کاْ د غار هٱرا، ڤ دٱس جبرئیل ۉ د لٛا الله ڤ پؽامبری نایل اوما ۉ مٱمۊر بی کاْ چٱن خودا پرٱستی ۉ بوت‌ پرٱستی ناْ د زمین ڤردارٱ ۉ خوداپرٱستی ناْ درتیچ بٱکٱ ۉ پؽام ڤٱئی ناْ ڤ مٱردم بٱرٱسنٱ. موهٱمٱد د اؽ زموݩ چلٛ سال داشت ۉ د مٱکٱ زناٛیی مؽکرد.

باڤٱمٱنی شیعٱیا[آلشتکاری]

باڤٱرمٱنی سونی یا[آلشتکاری]


سرچشمٱ[آلشتکاری]