موٙمە قاضی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
موٙمە قاضی

موٙمە قاضی چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی (ڤئ دی ئوٙماە د ۱۲ مە گأرمە ۱۲۹۲ د شأر مە آباد - د دونیا رأتە د ۲۴ ماچئلە ۱۳۷۶ د شأر تیروٙ) یئ گئل د نازارتئری ڤالئریاریا ئیرانی بی، ڤئ آرئنگیایی چی دون کیشوت و زوٙربا یوٙنانی و شازدە کوچئکە ڤئ زوٙن فارسی ڤالئرئشتە.

زئشت[آلشتکاری]

آرئنگیا[آلشتکاری]

سأرچئشمە[آلشتکاری]