مالک اْبن نوڤٱیرٱ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مالک اْبن نوڤٱیرٱ د راٛیسؽا قٱبیلٛٱ بٱنی تٱمیم بی کاْ د زموݩ موهٱمٱد اْسلام اوئرد ڤلی دما اۊ ڤا ٱبۊبٱکر باٛیٱت نٱکرد ۉ سدقٱیا جٱم بیٱ ناْ سی اۊ کلٛ نٱکرد. ٱبۊبٱکر اۊ ناْ سی خاتر نٱداٛئن زکات متهٱم ڤ اْرتداد کرد ۉ خالد اْبن ڤٱلید ناْ ڤ لٛا اۊ راٛ کرد. خالد مالک ناْ ٱسیر کرد ۉ کوشت ۉ ڤا زؽنٱش هومبٱستٱر بی ۉ مرتٱکب زنا بی. [۱] جنایٱتؽ کاْ (خالد اْبن ڤٱلید)د هٱق مالک ٱنجوم دٱ مۉجب اْتراز عۏمٱر اْبن خٱتاب ڤ ٱبۊبٱکر بی ڤلی ٱبۊبٱکر گوت کاْ خالد خٱتا کردٱ)اْبن ٱلٱسیر، ٱسد اْلغابة، ۱۴۲۲ق، ج۴، س۴۰ [۲]

مالک یٱکؽ د دوسدارؽا ٱئل باٛت پؽامبٱر ۉ لٛادرار خلافٱت عٱلٛی اْبن ٱبی تالب موئٱرفی بیٱ کاْ د هزۊر پؽامبٱر اْسلام اؽموݩ ڤ ڤلایٱت عٱلٛی اوئردٱ ۉ نٱداٛئن زکات ڤ ٱبۊبٱکر باعس مورتٱد دونئسن اۊ بیٱ.[۳]سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. ماجرا قٱتل مالک اْبن نوڤٱیرٱ
  2. کوشتن مالک اْبن نوڤٱیرٱ
  3. http://www.aqaed.com/faq/5424/